Välkommen till Djurö byalag!

Djurö byalag är en politiskt obunden förening vars ändamål är att bevaka de inom verksamhetsområdet (Djurö-Vindö samt kringliggande mindre öar) boendes Intressen.

Var med och påverka din närmiljö - stöd Djurö byalag!

Medlemskap: 100 kr för för enskild medlem eller familj.

Nyhet! Nu kan du betala din medlemsavgift smidigt och enkelt via Swish nr 123 420 30 22

Gör så här: Sätt in 100 kronor på Byalagets plusgirokonto 612344-2 eller betala via Swish nr 123 420 30 22. Om du betalar via inbetalningskort så och ange din adress, e-postadress och namnen på samtliga familjemedlemmar på detta. Om du betalar via Internet eller Swish kan det vara svårt att få plats med all information i meddelandet. Skriv då din adress och alla medlemmars namn i ett epostmeddelande till info@djurobyalag.se. Detta för att säkerställa att alla familjemedlemmar kommer med.

TYCK TILL

Har du tankar och idéer kring Byalagets verksamhet? Skicka dina synpunkter till info@djurobyalag.se.

 


RESULTAT från vår tävling på Djurö Marknad 16 juli

Publicerad den 16 jul 2017

Det gällde det att gissa rätt antal tallkottar i en glasburk. De fem personer som gissat rätt eller så nära som möjligt vann ett medlemskap för 2018. I burken låg 48 st kottar och 2 deltagare gissade helt rätt, nämligen:

Torbjörn Elm, 48 st
Valter Lund, 48 st

STORT GRATTIS!

Ni andra som gissat på ett antal så nära antal som möjligt var:

Jan Örtenblad, 47 st
Tomas Oldgren, 47 st
och
Kerstin Carlsson, 49 st

STORT GRATTIS även till er!

Vi registrerar nu era namn och mailadresser i vårt medlemsregister.

Önskar alla en fin fortsättning på sommaren!


Djurö Marknad

Publicerad den 9 jul 2017

Byalaget deltar på Djurö marknad 16 juli. Kom förbi så berättar vi om vår verksamhet och de frågor vi driver. Om du inte redan är medlem så kan du bli det på plats. Varmt välkomna!


Byalagets sommarbrev

Publicerad den 8 jul 2017

TILL FASTBOENDE OCH FRITIDSBOENDE PÅ DJURÖ, VINDÖ, SKEPPARÖN, SKARPÖ OCH KRINGLIGGANDE SMÅÖAR

Hej kära vänner! Sommaren står i full blom och ännu återstår en tid med sol och värme. I det här sommarbrevet vill vi informera alla om vilka frågor vi engagerar oss i och driver. Vill du därutöver hålla dig informerad och göra din röst hörd så kom till informationsmötet som vi skriver om i slutet av brevet! Sommarbrevet delas även ut i samtliga brevlådor på Djurö och Vindö i slutet av juli.

DJURÖ SAMHÄLLSUTVECKLING

I motsats till kommunens övriga delar visar statistiken för Djurö och Vindö att ålderskurvan stiger, det blir allt färre fast boende, elevantalet sjunker och det blir allt svårare för våra få butiker att ha öppet året runt. År 2014 beslöt Värmdö kommun att göra en fördjupad översiktsplan för vårt centrumområde och medel avsattes för arbetet. År 2015 blev uppdraget nedprioriterat, år 2016 likaså och nu finns det inte längre ens uppgift om när det ska ske! Rullen med ritningar över Djurö centrumområde, och alla önskemål och idéer som en välbesökt medborgardialog i Djurö skola samlade, ligger orörd på kommunhuset sedan hösten 2014.


BIBEHÅLLEN SAMHÄLLSSERVICE GENOM 100 NYA BOSTÄDER

Djurö Byalag uppskattar att det behövs totalt ca 100 nya bostäder. För ungdomar som vill  flytta hemifrån men bo kvar i området, äldre som vill byta till mindre bostad och för barnfamiljer. Därför har vi kontaktat markägare som äger mark inom Djurö centrumområde för att höra vilka som vill avsätta mark för bostäder. Det har hittills resulterat i ett projekt som arbetar för tillkomsten av ett 40-tal bostäder för 55+ och för 70+ på Skepparön. Har du tips om  er möjligheter så hör av dig till: info@djurobyalag.se


DJURHAMNS FÖRSKOLA I BJÖRKÅS

Många har kontaktat Djurö Byalag och varit upprörda över att Värmdö Bostäder låter lokalerna som tidigare varit förskola stå tomma i flera år trots att företag intill önskat utökade lokalytor. Frågan togs upp på Byalagets årsmöte i mars då mötet gav Byalagets styrelse i uppdrag att agera genom att ge ett stöd för de tre företagen. Genom brev och möte med Värmdö Bostäders ledning som uppmärksammats av lokal media har nu följande resultat uppnåtts:

  • Djurö Hund och Katt har utlovats ökade ytor som de är nöjda med.
  • Lena Josefsson som tidigare drev nämnda företag och som nu hyr källarlokaler för kurs- och föredragsverksamhet har fått ersättning och överenskommelser som hon är nöjd med.
  • Björkås Kök & Bar, områdets enda året-runt-öppna matställe (utöver Djurönäset) har erbjudits intilliggande lastkaj och fettavskiljarutrustning som byggts för förskolan men ännu inga utökade lokaler. Kampen går vidare! Vi hoppas kunna ge positiva besked på informationsmötet den 3 september.

NAMN PÅ VÄGAR OCH PLATSER

Under många år har Byalaget mottagit synpunkter på att namnet Björkås för Djurö centrumområde är felaktigt och bör bytas. Ett förslag till nytt namn är Djurö by. Andra önskemål är att namnet Skepparön (området från brofästet till kyrkvägen) ska hävdas, att Sörbyvägen som går från Sollenkrokavägen till det nya naturreservatet Hamnskogen Eriksberg ska byta namn till Djurhamnsvägen samt att platsen som utgör infart från Sollenkrokavägen till Djurö Båtvarv och restaurang motorverkstan ska ges ett namn. Ansvariga kommuntjänstemän meddelar att kommunen är ytterst restriktiv med namnbyten men vi kommer driva namnfrågorna. Har du synpunkter eller förslag så hör av dig till info@djurobyalag.se

DJURÖ BYALAGS SENIORGRUPP

Kommunrapporten som redovisade undernäring och överutskrivning av mediciner hos boende på bl.a. Djuröhemmet berörde många medlemmar starkt! Djurö Byalag beslöt därför att starta en Seniorgrupp som stöd för boende och deras anhöriga på Djuröhemmet. Vi söker därför ideella krafter och vill få:

20 faddrar som vill ge individuellt stöd till någon av de som bor på Djuröhemmet

20 volontärer som vill delta i aktiviteter för de boende. Du som är intresserad är välkommen till ett informationsmöte:
torsdagen den 7 september kl 18 i Djurö kulturhus mitt emot ICA Nära Djurö.

KYRKUDDEN MED PRÄSTGÅRDEN OCH MARIAS STUGOR

Många av Byalagets medlemmar reagerade på att ”Marias stugor” på kyrkudden var till salu 2014 med ett köp som gick igenom 2015. Än starkare blev reaktionen då det framkom att församlingen planerade att även säja Prästgården. Byalaget genomförde då en enkät där närmare 500 personer deltog och 85 % var starkt emot en försäljning.

I samband med protesterna mot försäljningen av Prästgården blev det känt att 10 familjer skänkte kyrkudden till församlingen 1906 på villkoret att om församlingen inte längre ville använda sig av mark och byggnader skulle dessa återgå till familjerna. Djurö Prästgårdsgrupp anlitade en kyrkojurist som konstaterade att gåvobrevet gällde, att försäljningen av Marias stugor var juridiskt fel. Två arbetsgrupper bildades:

DJURÖ BYALAGS PRÄSTGÅRDSGRUPP som arbetar för att Prästgården ska behållas i församlingens ägo och att Kyrkudden ska göras maximalt tillgänglig för församlingsbor och andra besökare, bl.a. genom att inhägna tomten med Marias stugor och Prästgårdstomten.

KYRKUDDSGRUPPEN med representanter för efterlevande släktingar till de famlijer som skänkte Kyrkudden till församlingen. Arbetsgruppen hävdar gåvobrevets giltighet och kräver att intäkten från Marias stugor inte får användas av församlingen utan samråd med de efterlevande släktingarna. På Djurö bibliotek kan du följa debatter inför och efter kyrkovalet genom kyrkans tidning.

SJÖHISTORISKA STIGEN

De tre delarna av Sjöhistoriska stigen, en vid Djurönäset, en på Kyrkudden och en i det nybildade naturreservatet Hamnskogen Eriksberg initierades ursprungligen av Djurö Byalag. Vi arbetar nu vidare tillsammans med Värmdö kommuns arbetsgrupp för Spår och Leder för att de tre stigarna ska sammanbindas. Ett förslag kommer att presenteras under 2018.

SAMARBETE MED DJURÖ BIBLIOTEK

  • På Djurö bibliotek finns en pärm med Djurö Byalags styrelseprotokoll och årsmötesprotokoll.
  • Eva Wemming, som genom en donation gjorde Sjöhistoriska stigen på Kyrkudden möjlig, gick bort i våras. Hon hade dokumenterat sitt liv i ett 30-tal pärmar som kommer att tas om hand av Nordiska Museet i början av 2018. Fram till dess finns de förvarade i Djurö biblioteks arkivrum. Intresserade kan få åtkomst till pärmarna under bibliotekets ordinarie, bemannade öppettider.
  • På Djurö bibliotek finns en ”storbildskarta” över Skepparön och Djurö tillgänglig för intresserade. Kartan visar samtliga fastighetsbeteckningar, fornlämningsområden, riksintresseområden mm.
  • Nu är Djurö bibliotek tillgängligt alla dagar 7-21 för de över 18 år som har registrerats sig och fått det nya bibliotekskortet för meröppet. Det kan kanske passa bra under sommaren, inte minst!

 

KURS I FACEBOOK

Som ett led i att få er att intressera sig för Djurö Byalag och få er att aktivera Byalagets Facebook-sida ordnar vi i samarbete med Seniornet Värmdö ett första kurstillfälle i Facebook:
onsdagen den 20 september 15-17 i Djurö Kulturhus.
Anmälan till: info@djurobyalag.se

INFORMATIONSMÖTE

Djurö Byalags info-möte i Djurö skolas matsal, söndagen den 3 september kl 16-18.

VISION DJURÖ 2022

För drygt ett år sedan laddade vi i Djurö Byalag för att åstadkomma en utveckling som gör att vi får behålla samhällsservicen. Flera kommuntjänstemän kontaktades, resultatet blev klent. Därför kommer vi från och med
i höst att uppvakta kommunens politiska partier för att inför valet 2018 presentera våra önskemål. Vi vill ta reda på vilka partier som vill stödja den vision som vi kommer att presentera vid mötet.

INFÖR KYRKOVALET

Till mötet bjuder vi in de tre nomineringsgrupper som kommer att delta i kyrkovalet söndagen den 17 september för att vi ska få svar på vilka av grupperna som stödjer våra krav gällande Kyrkudden.

Hjärtligt välkomna till våra aktiviteter!

Styrelsen genom
Karin Österman, ordförande 


Soligt midsommarfirande på Djurö ängar

Publicerad den 25 jun 2017

Midsommar 2017

Det midsommarfirande som Djurö byalag årligen ordnar på ängen söder om ICA Djurö blev mycket lyckat även i år. 
Firandet skedde traditionsenligt med lövning och resning av stången, finstämd musik av Djurö spelmän och lekar och dragkamp för alla åldrar under ledning av Mikaela Flod. Det var en härlig solig eftermiddag med rekordmånga deltagare.

Djurö byalag vill tacka alla som kom till midsommarfirandet och för alla frivilliga bidrag till vår verksamhet.

Ett STORT TACK till

Djurö spelmän och Mikaela Flod

ICA Djurö som sponsrade med lotterivinster, kex och tablettaskar till barnen

Vita Grindarna som sponsrade med lotterivinster och läskande saftbål 

Ö-teatern som spelade dockteatern "Grodprinsen" för alla barn

 

Byalaget önskar alla en fin fortsättning på sommaren!