Välkommen till Djurö byalag!

Djurö byalag är en politiskt obunden förening vars ändamål är att bevaka de inom verksamhetsområdet (Djurö-Vindö samt kringliggande mindre öar) boendes Intressen.

 


Öppet hus om Eriksbergsskogens naturreservat

Publicerad den 18 Apr 2016

Värmdö kommun planerar att bilda naturreservat vid Eriksbergsskogen på Djurö. Eriksbergsskogen är från friluftsliv- och rekreationssynpunkt mycket värdefulla på grund av det tätortsnära läget och det variationsrika skogslandskapet.

Med anledning av detta håller Värmdö kommun öppet hus den 21/4 kl 17.00-19.00 i Djurö båtsällskaps lokaler vid Hamnviken. 

Tjänstemän från kommunen är där och svarar på frågor om Eriksbergsskoges planerade naturreservat och man kan komma när som helst under den tiden (ingen särskild presentation en viss tid).

Läs mer på Värmdö kommuns hemsida.


Midsommarfirande

Publicerad den 10 Apr 2016

Fredag 24 juni Midsommarfirande på ängen söder om ICA Djurö.

Stången kläs kl 13.30. Dansen till musik av Djurö Spelmän börjar c:a kl 14.00.

Det blir lekar och saft med tilltugg till alla barn. 

Om du vill vara med och samla in blommor, björkris mm till stången hör av dig till info@djurobyalag.se.


John Österman 1971-2016

Publicerad den 15 Mar 2016

 

När Torsten Österman avled 2003 bara 56 år gammal blev en stor grupp människor runt honom chockerade och hårt drabbade. Inte minst hans närmaste, fyra barn och en sambo. Ett av dessa barn hette John Österman, då 32 år gammal. Och häromdagen fick vi det nästan ännu mer chockerande beskedet att John också har lämnat oss. John hann bara bli 44 år.

Men John var en man med en imponerande meritlista. Efter studenten började han på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm som student i fysik. Där slutade han inte förrän han avlagt sin doktorsexamen. Trots det kom han aldrig att arbeta inom sitt specialområde, utan sökte sig tillbaka till sina rötter på Djurö.

Så småningom tog doktor Österman anställning som lärare på Djurö Skola, lätt överkvalificerad. Pappa Torsten var en av initiativtagarna till Djurö Byalag. Det arbetet tog John över efter pappans bortgång och har sedan dess drivit den föreningens frågor, som bland annat resulterade i ett samarbete där Djurö Kulturhus skapades. Johns musikintresse resulterade i att han även hjälpte till med musikundervisningen på skolan. Men för oss vuxna fick detta intresse sitt främsta uttryck som aktiv medlem i Djurö Spelmän, där han spelade kontrabas.

Jag vet och har själv sett att John var mycket populär bland eleverna på skolan. Där fungerade han även som stödperson åt elever med särskilda behov. Han blev som en sorts kurator för dem. Jag har på nära håll sett hur elever sökte sig till honom. Sannolikt för att de kände hans värme och hans empatiska inställning. Jag vågar inte tänka på hur dessa barn nu ska känna sig. De som nu har förlorat ett verkligt och viktigt stöd i sina liv.

En bygd som vår behöver sådana insatser som John Österman kunde ge. Han spred kunskap till sina elever. Han bidrog stort till Djurö Spelmäns härliga konsertkvällar. Liksom sin far månade han om bygdens värden och fortlevnad. Han var en varm och fin person som spred positivism inte minst till dem som verkligen behövde detta.

Vi kommer alla att sakna John Österman.

Claes Fellbom


Prästgården vid Djurö Kyrka

Publicerad den 15 Jan 2016

Djurö Byalag genomför en webbaserad undersökning för att få en bild av den lokala opinionen kring frågan om en eventuell försäljning av Djurö kyrkas Prästgård. Vi hoppas du vill medverka!

Länk till enkäten, här bidrar du med din åsikt i frågan.

Här kan du se resultatet av enkäten så här långt.

Bakgrund: Kyrkofullmäktige i Djurö, Möja och Nämdö Församling planerar en försäljning av Djurö kyrkas Prästgård. Beslut om försäljning skall enligt uppgift tas i början av november. För att skaffa dig en uppfattning och få en bakgrund i frågan kan du läsa Kyrkofullmäktige/Kyrkorådet protokoll och/eller läsa följande artiklar i NVP och Skärgårdstidningen (se länkar nedan):

Var med och påverka din närmiljö - stöd Djurö byalag!

Medlemskap: 100 kr för för enskild medlem eller familj.

Gör så här: Sätt in 100 kronor på Byalagets plusgirokonto 612344-2 och ange din adress, e-postadress och namnen på samtliga familjemedlemmar. Om du betalar via Internet kan det vara svårt att få plats med all information i meddelandet. Skriv då din adress och alla medlemmars namn i ett epostmeddelande till info@djurobyalag.se. Detta för att säkerställa att alla familjemedlemmar kommer med.

TYCK TILL

Har du tankar och idéer kring Byalagets verksamhet? Skicka dina synpunkter till info@djurobyalag.se.