Välkommen till Djurö byalag!

Djurö byalag är en politiskt obunden förening vars ändamål är att bevaka de inom verksamhetsområdet (Djurö-Vindö samt kringliggande mindre öar) boendes Intressen.

Var med och påverka din närmiljö - stöd Djurö byalag!

Medlemskap: 100 kr för för enskild medlem eller familj.

Nyhet! Nu kan du betala din medlemsavgift smidigt och enkelt via Swish nr 123 420 30 22

Gör så här: Sätt in 100 kronor på Byalagets plusgirokonto 612344-2 eller betala via Swish nr 123 420 30 22. Om du betalar via inbetalningskort så och ange din adress, e-postadress och namnen på samtliga familjemedlemmar på detta. Om du betalar via Internet eller Swish kan det vara svårt att få plats med all information i meddelandet. Skriv då din adress och alla medlemmars namn i ett epostmeddelande till info@djurobyalag.se. Detta för att säkerställa att alla familjemedlemmar kommer med.

TYCK TILL

Har du tankar och idéer kring Byalagets verksamhet? Skicka dina synpunkter till info@djurobyalag.se.

 


Vinnare i tävlingen "Gissa antal skumtomtar i glasburken"

Publicerad den 11 dec 2017

Tack alla som besökte oss på julmarknaden idag!

I tävlingen "Gissa antal skumtomtar i glasburken" var rätt antal 313 st. Ingen gissade rätt, men fyra personer var mycket nära:

1:a blev Malin Brodén med 314 st
2:a blev Roni Blomberg 311 st
Delad 3:a blev Emmy Klang med 310 st och Dante Gustavsson med 316 st

Grattis! Ni är nu medlemmar i Djurö Byalag och medlemsavgiften för 2018 är betald!


Informationsbrev december och medlemsavgift för 2018

Publicerad den 9 dec 2017

Djurhamn i december 2017

Hej!

Det är redan december månad och julen närmar sig. Vi i Byalaget blickar tillbaka på året som gått och konstaterar att det har varit ett år fullt av aktivitet! 
Vi har bl. a. haft tre välbesökta stormöten: ett informationsmöte i februari tillsammans med Facebookgruppen Grannsamverkan Djurö och Polisen, vårt årsmöte i mars kombinerat med informationsmöte och ett informationsmöte i september kombinerat med utfrågning av nomineringsgrupperna inför kyrkovalet. 
Utöver det har vi genomfört traditionsenligt Valborgsfirande vid Vita Grindarna, midsommarfirande på Djurö ängar och deltagit på Djurös sommarmarknad. Vi kommer även att delta på julmarknaden här på Djurö den 10 december. 
Nedan kommer ett axplock av vad vi jobbar med just nu:

Politikermöten

Under hösten har vi startat upp en serie möten med samtliga lokala partier inför nästa års val. Vi bjuder in politikerna och presenterar oss och vårt prospekt för Djurö/Vindös framtid för den kommande mandatperioden 2018-2022. Tonvikten ligger på planfrågor och bibehållen samhällsservice med krav på en detaljplan för Djurö centrumområde med tillhörande trafiksäkerhetsplan. 
Hittills har vi träffat kommunledningen, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Efter årsskiftet kommer vi att boka in möten med allianspartierna och kommundirektören. Inför valet planerar vi ett traditionsenligt politikermöte med utfrågning av samtliga lokala partier. 

Seniorgruppen

Under hösten har Seniorgruppen startat upp och fördjupat kontakten med Djuröhemmet. Sedan november månad i år har Catarina Johansson utsetts till ny verksamhetschef. Catarina Johansson är positiv till att ta in Djurö Byalags Seniorgrupp som volontärer inom ramen för Djuröhemmets dagverksamhet. Som volontär kan du tillmötesgå den boendes egna önskemål om att tex få besöka ett konditori och dricka kaffe, göra det möjligt att kunna ta en promenad i närområdet, följa med som stöd och sällskap vid tex ett museibesök. 
Vi vill också verka för att den vackra miljön i Djuröhemmets närområde såsom Norra Ångbåtsbryggan och ”Kommunalbryggan” i Kyrkfladen görs tillgänglig för dem som använder rullstol.

Sjöhistoriska Stigen och invigning av naturreservatet Hamnskogen Eriksberg

Under hösten har vi tagit initiativ till ett samarbete med Konst & Kultur Djurö Stavsnäs och Värmdö kommuns avdelning för Spår och leder om att få till förbindelselänkar mellan de tre delarna av Sjöhistoriska Stigen. Ett förslag på promenadstigar mellan Klockarudden vid Djurönäset, Kyrkudden och Hamnskogen Eriksberg har tagits fram och nästa steg är förhandling med markägare och upphandling av enhetliga välkomstskyltar mm. Planering pågår av invigningen av naturreservatet Hamnskogen Eriksberg våren 2018 där vi kommer att samarbeta med Djurö Skola.

Möte med Kultur- och fritidsförvaltningen

Den 7 december kom kommunens kulturchef och medarbetare till Djurö kyrka där Byalaget, Konst & Kultur och församlingen informerade om Djurhamns historia och planerna på att utveckla Sjöhistoriska Stigens uppskyltade slingor med förbindelselänkar och informationsplatser. Vi informerade även om planerna på ett större föreningshus, typ bygdegård, på föreningstomten Högmalmsvägen 1. Slutligen informerade vi om planerna på ett kommande landsbygdsprojekt på temat ”Stormaktstidens Djurö-Vindö”. Mer om allt detta framöver.

Överklagat bygglov för telemast på centrala Djurö

Byalaget har överklagat bygglovet för den telemast på 54 m som Telia planerar uppföra på centrala Djurö. Länsstyrelsen anser dock att vi inte är sakägare och har därför ifrågasatt vår rätt att yttra oss i frågan och begärt att vi ska inkomma med komplettering av vårt överklagande. I skrivande stund håller vi på  med denna komplettering.

Prästgårdsgruppen informerar

Inför kyrkovalet deklarerade samtliga nomineringsgrupper att de inte har för avsikt att sälja Djurö prästgård. Vi känner oss nöjda med det beskedet och fortsätter att bevaka att Kyrkudden stannar i församlingens ägo och blir maximalt tillgänglig för församlingsbor och övriga besökare. 

djurobyalag.se

Arbetet med Byalagets nya hemsida pågår och beräknas vara klart i början på 2018.

JULMARKNAD PÅ DJURÖ 🎄

Byalaget deltar på julmarknaden på Djurö på söndag den 10 dec kl 10-15. Kom förbi så berättar vi om vår verksamhet och de frågor vi driver. Om du inte redan är medlem så kan du bli det på plats. Vi har även en tävling där du kan vinna ett medlemskap för 2018. Varmt välkomna! 

Kalendarium 2018

Här nedan kommer vårt preliminära kalendarium för 2018:

 • Styrelse- och gruppmöte följande tisdagar:
  23 jan, 27 feb, 3 apr, 15 maj, 19 jun, 14 aug, 18 sept, 30 okt, 4 dec
 • Årsmöte/infomöte söndag den 18 mars 
 • Valborgsmässoafton måndag den 30 april 
 • Invigning av naturreservatet Hamnskogen Eriksberg fredag 25 maj
 • Midsommarafton fredag den 22 juni 
 • Djurö sommarmarknad söndag den 15 juli 
 • Politikermöte och debatt söndag den 26 augusti 
 • Djurö julmarknad söndag den 9 december 

Nu vill vi tacka er medlemmar och alla andra som stöttat vår verksamhet under året och önska en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Djurö Byalag, genom
Karin Österman, ordförande


Byalagets nyhetsbrev 2017-09-20

Publicerad den 21 sep 2017

Konflikten är löst mellan företagarna i Björkås och Värmdö Bostäder

Sedan Djurö Byalags möte med Värmdö Bostäders tillförordnade VD Anders Hörnqvist och projektledaren Karl Månsson samt de tre företagarna på vårkanten har förhandlingar pågått. De tre företagarna är nu nöjda och arbetet med att omvandla Djurhamns Förskola till 10 nya bostäder har inletts och inflyttning beräknas under 2018. Sju av bostäderna får en mindre trädgårdsyta mot gatan. På Djurö Byalags hemsida finns en preliminär planskiss. Djurö Hund & Katt flyttar sin verksamhet till övervåningen på Djurö Företagshus och delar entré med Djurö Färghandel från den 1 oktober.

 

Ingen försäljning av Djurö Prästgård

Djurö Byalags opinionsarbete har givit resultat. Nomineringsgruppen Skärgårdskyrkan i Djurö, Möja och Nämdö församling som drev igenom styckning av två fastigheter på Kyrkudden och sålde den med Marias små stugor har vänt på klacken inför kyrkovalet. Nu vill man istället behålla Prästgården. Det framkom vid Djurö Byalags välbesökta stormöte i Djurö skolas matsal den 3/9 då de tre nomineringsgrupperna som ställer upp i kyrkovalet var inbjudna. Nomineringsgruppen Ö-kyrkan i livets tjänst har hela tiden varit emot styckning och försäljning av Kyrkuddens mark.

 

Kyrkovalet den 17/9 gav följande resultat i vår församling (kyrkofullmäktige):

 • Ö-kyrkan 7 mandat
 • Skärgårdskyrkan 6 mandat
 • Sverigedemokraterna 2 mandat

 

Invigning av Naturreservatet Hamnskogen Eriksberg

Kommunen har i samarbete med Djurö Byalag inlett planeringen av naturreservatets invigning som enligt planerna kommer att ske genom en folkfest i slutet av vårterminen 2018. Nu pågår uppmätning av naturreservatets mark, en skötselplan utarbetas och Djurö Byalag inleder arbetet med att engagera skola, andra föreningar och lokala företag i invigningen.

 

Facebook kurs

Vill du lära dig hur Facebook fungerar och bidra till att aktivera Djurö Byalags Facebook-sida? Av den anledningen genomför vi en kurs i Facebook på Djurö Bibliotek, 2 timmar under tre tisdagar i oktober: den 10/10 den 17/10 och den 24/10 kl 18.30-20.30 vid varje tillfälle. Kursen tar även upp andra sociala medier. Kursledare är Pelle Zetterkvist. Den subventionerade kursavgiften är 150 kr/deltagare. Kursen tar högst 8 deltagare. Om fler är intresserade ordnar vi en ny kurs senare. Anmäl dig till info@djurobyalag.se och först till kvarn gäller!

 

Övrigt

Vi vill rikta ett stort tack till alla kom på vårt informationsmöte 3/9 och som läst vårt sommarbrev och vår folder som delades ut i så gott som alla brevlådor på Djurö och Vindö i början av augusti.  Det har resulterat i många nya medlemmar, vilket gläder oss!

Tack även till ICA Nära Djurö som sponsrade med kaffe, bullar och frukt till mötet.

Håll koll på information från oss på vår websida www.djurobyalag.se och på vår Facebook sida.

 

Vi ses och hörs!

 

Styrelsen


Byalagets sommarbrev

Publicerad den 7 aug 2017

TILL FASTBOENDE OCH FRITIDSBOENDE PÅ DJURÖ, VINDÖ, SKEPPARÖN, SKARPÖ OCH KRINGLIGGANDE SMÅÖAR

Hej kära vänner! Sommaren står i full blom och ännu återstår en tid med sol och värme. I det här sommarbrevet vill vi informera alla om vilka frågor vi engagerar oss i och driver. Vill du därutöver hålla dig informerad och göra din röst hörd så kom till informationsmötet som vi skriver om i slutet av brevet! Sommarbrevet delas även ut i samtliga brevlådor på Djurö och Vindö i slutet av juli.

DJURÖ SAMHÄLLSUTVECKLING

I motsats till kommunens övriga delar visar statistiken för Djurö och Vindö att ålderskurvan stiger, det blir allt färre fast boende, elevantalet sjunker och det blir allt svårare för våra få butiker att ha öppet året runt. År 2014 beslöt Värmdö kommun att göra en fördjupad översiktsplan för vårt centrumområde och medel avsattes för arbetet. År 2015 blev uppdraget nedprioriterat, år 2016 likaså och nu finns det inte längre ens uppgift om när det ska ske! Rullen med ritningar över Djurö centrumområde, och alla önskemål och idéer som en välbesökt medborgardialog i Djurö skola samlade, ligger orörd på kommunhuset sedan hösten 2014.


BIBEHÅLLEN SAMHÄLLSSERVICE GENOM 100 NYA BOSTÄDER

Djurö Byalag uppskattar att det behövs totalt ca 100 nya bostäder. För ungdomar som vill  flytta hemifrån men bo kvar i området, äldre som vill byta till mindre bostad och för barnfamiljer. Därför har vi kontaktat markägare som äger mark inom Djurö centrumområde för att höra vilka som vill avsätta mark för bostäder. Det har hittills resulterat i ett projekt som arbetar för tillkomsten av ett 40-tal bostäder för 55+ och för 70+ på Skepparön. Har du tips om  er möjligheter så hör av dig till: info@djurobyalag.se


DJURHAMNS FÖRSKOLA I BJÖRKÅS

Många har kontaktat Djurö Byalag och varit upprörda över att Värmdö Bostäder låter lokalerna som tidigare varit förskola stå tomma i flera år trots att företag intill önskat utökade lokalytor. Frågan togs upp på Byalagets årsmöte i mars då mötet gav Byalagets styrelse i uppdrag att agera genom att ge ett stöd för de tre företagen. Genom brev och möte med Värmdö Bostäders ledning som uppmärksammats av lokal media har nu följande resultat uppnåtts:

 • Djurö Hund och Katt har utlovats ökade ytor som de är nöjda med.
 • Lena Josefsson som tidigare drev nämnda företag och som nu hyr källarlokaler för kurs- och föredragsverksamhet har fått ersättning och överenskommelser som hon är nöjd med.
 • Björkås Kök & Bar, områdets enda året-runt-öppna matställe (utöver Djurönäset) har erbjudits intilliggande lastkaj och fettavskiljarutrustning som byggts för förskolan men ännu inga utökade lokaler. Kampen går vidare! Vi hoppas kunna ge positiva besked på informationsmötet den 3 september.

NAMN PÅ VÄGAR OCH PLATSER

Under många år har Byalaget mottagit synpunkter på att namnet Björkås för Djurö centrumområde är felaktigt och bör bytas. Ett förslag till nytt namn är Djurö by. Andra önskemål är att namnet Skepparön (området från brofästet till kyrkvägen) ska hävdas, att Sörbyvägen som går från Sollenkrokavägen till det nya naturreservatet Hamnskogen Eriksberg ska byta namn till Djurhamnsvägen samt att platsen som utgör infart från Sollenkrokavägen till Djurö Båtvarv och restaurang motorverkstan ska ges ett namn. Ansvariga kommuntjänstemän meddelar att kommunen är ytterst restriktiv med namnbyten men vi kommer driva namnfrågorna. Har du synpunkter eller förslag så hör av dig till info@djurobyalag.se

DJURÖ BYALAGS SENIORGRUPP

Kommunrapporten som redovisade undernäring och överutskrivning av mediciner hos boende på bl.a. Djuröhemmet berörde många medlemmar starkt! Djurö Byalag beslöt därför att starta en Seniorgrupp som stöd för boende och deras anhöriga på Djuröhemmet. Vi söker därför ideella krafter och vill få:

20 faddrar som vill ge individuellt stöd till någon av de som bor på Djuröhemmet

20 volontärer som vill delta i aktiviteter för de boende. Du som är intresserad är välkommen till ett informationsmöte:
torsdagen den 7 september kl 18 i Djurö kulturhus mitt emot ICA Nära Djurö.

KYRKUDDEN MED PRÄSTGÅRDEN OCH MARIAS STUGOR

Många av Byalagets medlemmar reagerade på att ”Marias stugor” på kyrkudden var till salu 2014 med ett köp som gick igenom 2015. Än starkare blev reaktionen då det framkom att församlingen planerade att även säja Prästgården. Byalaget genomförde då en enkät där närmare 500 personer deltog och 85 % var starkt emot en försäljning.

I samband med protesterna mot försäljningen av Prästgården blev det känt att 10 familjer skänkte kyrkudden till församlingen 1906 på villkoret att om församlingen inte längre ville använda sig av mark och byggnader skulle dessa återgå till familjerna. Djurö Prästgårdsgrupp anlitade en kyrkojurist som konstaterade att gåvobrevet gällde, att försäljningen av Marias stugor var juridiskt fel. Två arbetsgrupper bildades:

DJURÖ BYALAGS PRÄSTGÅRDSGRUPP som arbetar för att Prästgården ska behållas i församlingens ägo och att Kyrkudden ska göras maximalt tillgänglig för församlingsbor och andra besökare, bl.a. genom att inhägna tomten med Marias stugor och Prästgårdstomten.

KYRKUDDSGRUPPEN med representanter för efterlevande släktingar till de famlijer som skänkte Kyrkudden till församlingen. Arbetsgruppen hävdar gåvobrevets giltighet och kräver att intäkten från Marias stugor inte får användas av församlingen utan samråd med de efterlevande släktingarna. På Djurö bibliotek kan du följa debatter inför och efter kyrkovalet genom kyrkans tidning.

SJÖHISTORISKA STIGEN

De tre delarna av Sjöhistoriska stigen, en vid Djurönäset, en på Kyrkudden och en i det nybildade naturreservatet Hamnskogen Eriksberg initierades ursprungligen av Djurö Byalag. Vi arbetar nu vidare tillsammans med Värmdö kommuns arbetsgrupp för Spår och Leder för att de tre stigarna ska sammanbindas. Ett förslag kommer att presenteras under 2018.

SAMARBETE MED DJURÖ BIBLIOTEK

 • På Djurö bibliotek finns en pärm med Djurö Byalags styrelseprotokoll och årsmötesprotokoll.
 • Eva Wemming, som genom en donation gjorde Sjöhistoriska stigen på Kyrkudden möjlig, gick bort i våras. Hon hade dokumenterat sitt liv i ett 30-tal pärmar som kommer att tas om hand av Nordiska Museet i början av 2018. Fram till dess finns de förvarade i Djurö biblioteks arkivrum. Intresserade kan få åtkomst till pärmarna under bibliotekets ordinarie, bemannade öppettider.
 • På Djurö bibliotek finns en ”storbildskarta” över Skepparön och Djurö tillgänglig för intresserade. Kartan visar samtliga fastighetsbeteckningar, fornlämningsområden, riksintresseområden mm.
 • Nu är Djurö bibliotek tillgängligt alla dagar 7-21 för de över 18 år som har registrerats sig och fått det nya bibliotekskortet för meröppet. Det kan kanske passa bra under sommaren, inte minst!

 

KURS I FACEBOOK

Som ett led i att få er att intressera sig för Djurö Byalag och få er att aktivera Byalagets Facebook-sida ordnar vi i samarbete med Seniornet Värmdö ett första kurstillfälle i Facebook:
onsdagen den 20 september 15-17 i Djurö Kulturhus.
Anmälan till: info@djurobyalag.se

INFORMATIONSMÖTE

Djurö Byalags info-möte i Djurö skolas matsal, söndagen den 3 september kl 16-18.

VISION DJURÖ 2022

För drygt ett år sedan laddade vi i Djurö Byalag för att åstadkomma en utveckling som gör att vi får behålla samhällsservicen. Flera kommuntjänstemän kontaktades, resultatet blev klent. Därför kommer vi från och med
i höst att uppvakta kommunens politiska partier för att inför valet 2018 presentera våra önskemål. Vi vill ta reda på vilka partier som vill stödja den vision som vi kommer att presentera vid mötet.

INFÖR KYRKOVALET

Till mötet bjuder vi in de tre nomineringsgrupper som kommer att delta i kyrkovalet söndagen den 17 september för att vi ska få svar på vilka av grupperna som stödjer våra krav gällande Kyrkudden.

Hjärtligt välkomna till våra aktiviteter!

Styrelsen genom
Karin Österman, ordförande