Djurö, Vindö, Stavsnäs

Ett attraktivt, resilient och inkluderande lokalsamhälle

 

Lokalekonomisk analys (LEA)

Inom projektet Smart bygdeutveckling och stark lokalekonomi

Under år 2020 började vi tillsammans med samverkansföreningen Mötesplats Stavsnäs och Leader Stockholmsbygd att skapa en Lokalekonomisk analys (LEA) inom projektet Smart bygdeutveckling och stark lokalekonomi.

Lokalekonomisk analys (LEA) är en metod där lokalbefolkningen själva, med hjälp av bland annat statistik från SCB, kartlägger resurserna i sin bygd – för att få fram bygdens handelsbalans med omvärlden. Hur stor del av de lokala ekonomiska tillgångarna spenderas i bygden och hur stor del läcker ut? Analysen tydliggör vilken utvecklingspotential som finns vad gäller nytt företagande och skapande av arbetstillfällen. Genom att göra en LEA så får orten en faktabaserad analys utifrån vilken de kan synliggöra bygdens företag och service, starta nya nätverk och visionera om och planera för kommande projekt och utmaningar i bygden.

Som en del i LEA-projektet spelade vi också in en film som du ser här ovanför. Filmen visar ett axplock av företag, föreningar och människor engagerade i bygden.

Om du trycker på bilderna nedan kan du läsa hela LEA-rapporten eller en sammanfattning i broschyrformat.

LEA rapport framsida med flygbild över Djurö kyrka LEA rapport


Var med och gör din bygd ännu bättre!

Landsbygdsutveckling på Djurö genom projektet Bygd för Bygd

 

Projektet Bygd för Bygd har inriktats på landsbygdsutveckling enligt en arbetsmetod som tagits fram av Länsstyrelsen i Stockholms län. Projektidén baseras på utvecklingsarbete som Länsstyrelsen har bedrivit i skärgården under namnet Ö för Ö.

Projektets övergripande effektmål är att öka möjligheten och skapa bättre förutsättningar för människor att leva, bo och verka på landsbygden i Stockholms län. Projektet har finansierats av medel från Region Stockholm.

Genom Bygd för Bygd ska det lokala engagemanget i den eller de landsbygder som ingår tillvaratas och lyftas. Det görs genom incitament och stöd till företagare, föreningar och boende att starta och driva projekt och företag som gynnar lokalt förankrad utveckling. I projektet ingår också att öka kunskapen om de specifika bygdernas behov, förutsättningar, möjligheter och utmaningar – lokala såväl som strukturella.

Projektet Bygd för Bygd genomfördes på Djurö under perioden 2020 - 2022.

Läs projektrapporten genom att trycka på bilden nedan.

 

Bygd för Bygd rapport framsida med bild på Djuröbron


Har du en idé?

Idéformulär

Har du en idé som du vill berätta om, få fler att engagera sig i eller vill du utveckla ett lokalt projekt och sätta igång arbetet men behöver en plattform för att starta?

Som en fortsättning på projektet Bygd för Bygd (se ovan) kommer vi under våren 2024 att presentera ett idéformulär här på hemsidan där du kan skicka in förslag på lokala projekt som skulle kunna bidra positivt till bygdens utveckling.

Om det låter intressant, prenumerera på Djurö Byalags nyhetsbrev så får du löpande information om projektet.

Idéformulär