Naturgruppen

Naturgruppen arbetar med att bevara sammanhängande grönområden, naturreservatsbildning och information om miljöfrågor.

Naturgruppen bevakar naturområden och naturreservat, strandtillgänglighet, Östersjö- och miljöfrågor. Vi samverkar med kommunen och bevakar vad som händer i naturreservatet Hamnskogen Eriksberg, både för att göra det tillgängligt och känt, men även skyddat. Genom att använda området bevarar vi det och utvecklar det på ett för orten positivt sätt. Gruppen anordnar populära vandringar och möten på tema natur och miljö. Genom vårt medlemskap i Mötesplats Stavsnäs Samverkansförening har ett samarbete påbörjats med Friluftsfrämjandet Värmdö, Värmdö fågelklubb och Expedition Rädda Östersjön (som anordnar Östersjödagarna).

Sammankallande: Birgitta Furuhagen

STÖD DJURÖ BYALAG

Plusgiroblankett

Var med och påverka din närmiljö!

Stöd Djurö Byalag genom att bli medlem: 100 kr per år för enskild medlem eller familj.

Swish nr 123 420 30 22

Skriv ditt namn och e-postadress som meddelande vid betalningen.

Plusgiro 612344-2