Naturgruppen

Naturgruppen arbetar med att bevara sammanhängande grönområden, naturreservatsbildning och information om miljöfrågor.

Naturgruppen bevakar naturområden och naturreservat, strandtillgänglighet, Östersjö- och miljöfrågor. Under året ska vi samverka med kommunen, Djurö skola, Djurö Konst & Kultur för planering och genomförande av invigning av naturreservatet Hamnskogen–Eriksberg. Planerat datum för invigningen är fredagen den 25 maj 2018.

En projektgrupp ska bildas för att etablera reservatet och göra det tillgängligt och känt, men även skyddat. Genom att använda området bevarar vi det och utvecklar det på ett för orten positivt sätt.

Sammankallande: Leif Eng

STÖD DJURÖ BYALAG

Plusgiroblankett

Var med och påverka din närmiljö!

Stöd Djurö Byalag genom att bli medlem: 100 kr per år för enskild medlem eller familj.

Swish nr 123 420 30 22

Skriv ditt namn och e-postadress som meddelande vid betalningen.

Plusgiro 612344-2