STÖD DJURÖ BYALAG

Genom att bli medlem i Djurö Byalag stödjer du vår verksamhet vilket ger oss större möjlighet att påverka och förbättra villkoren för boende och gäster på Djurö, Vindö, Skepparön och Skarpö med närliggande småöar.

Det område som Djurö Byalag aktivt engagerar sig i är Djurö, Vindö, Skepparön och Skarpö med närliggande småöar. Därutöver bevakar och engagerar Djurö Byalag sig i utvecklingen i närområden som påverkar oss. Ett exempel är Stavsnäs där Vinterhamn står inför en stor expansion genom utökad bostadsbebyggelse, utbyggnad av hamnområdet, småbåtshamn mm.

Det är väl känt att en tydlig lokal identitet som boende kan känna stolthet över bidrar till gemenskapskänsla och i förlängningen god folkhälsa. Vår församling och vårt lokala föreningsliv med Djurö Byalag, Djurö Vindö IF, Djurö Konst & Kultur, Skärgårdsteatern, Ö-teatern, Djurö skyttesportförening, Skärgårdsmuseet och Djurö–Stavsnäs pensionärsförening med flera, bidrar till möten mellan generationer, fast- och fritidsboende. Djurö Byalag vill vara en samlande kraft i det lokala föingslivet.

Djurö Byalags verksamhet ska präglas av öppenhet och dialog. Årsmötet på våren och ett informationsmöte på hösten, som valår är politikermöte, vill vi ska utgöra basen för medlemsinformationen. Det traditionella Valborgs- och Midsommarfirandet samt deltagande på de lokala sommar- och julmarknaderna utgör basen för medlemsgemenskapen.

Var med och påverka din närmiljö - stöd Djurö Byalag!

Medlemskap: 100 kr per år för enskild medlem eller familj.

Gör så här: Sätt in 100 kronor på Byalagets plusgirokonto 612344-2 eller betala via Swish nr 123 420 30 22. Om du betalar via inbetalningskort så och ange din adress, e-postadress och namnen på samtliga familjemedlemmar på detta. Om du betalar via Internet eller Swish kan det vara svårt att få plats med all information i meddelandet. Skriv då din adress och alla medlemmars namn i ett epostmeddelande till info@djurobyalag.se. Detta för att säkerställa att alla familjemedlemmar kommer med.

Tyck till

Har du tankar och idéer kring Byalagets verksamhet? Skicka dina synpunkter till info@djurobyalag.se.

STÖD DJURÖ BYALAG

Plusgiroblankett

Var med och påverka din närmiljö!

Stöd Djurö Byalag genom att bli medlem: 100 kr per år för enskild medlem eller familj.

Swish nr 123 420 30 22

Skriv ditt namn och e-postadress som meddelande vid betalningen.

Plusgiro 612344-2