Styrelsen

Styrelsen samordnar arbetsgruppernas arbete och ansvarar för övergripande planering, ekonomi, administration, information och kontakter med media.

Styrelseklubba

Styrelsen samordnar arbetsgruppernas arbete och ansvarar för övergripande planering, ekonomi, administration, information och kontakter med media. Vi håller kontakt med och deltar i samarbeten med andra föreningar, lokala företag, församlingen, kommunen och andra aktörer i området. Under året ska en ny informations- och marknadsföringsplan implementeras med tillhörande utveckling av informationsmaterial, hemsida, Facebooksida och basfakta.

Styrelseledamöterna utses under årsmötet inför varje kommande verksamhetsår. Styrelsens storlek och sammansättning kan variera något men i huvudsak återfinns där, vid sidan av de i en förening nödvändiga "vanliga" befattningarna (såsom ordförande, sekreterare, kassör etc), en representant från varje arbetsgrupp. Denna organisation möjliggör avrapportering från respektive arbetsgrupp vid varje styrelsemöte - detta för att uppnå största möjliga insyn i arbetsgruppernas verksamhet från den av medlemmarna valda styrelsen.

Ordförande: Karin Österman

STÖD DJURÖ BYALAG

Plusgiroblankett

Var med och påverka din närmiljö!

Stöd Djurö Byalag genom att bli medlem: 100 kr per år för enskild medlem eller familj.

Swish nr 123 420 30 22

Skriv ditt namn och e-postadress som meddelande vid betalningen.

Plusgiro 612344-2