Styrelsen

Styrelsen samordnar arbetsgruppernas arbete och ansvarar för övergripande planering, ekonomi, administration, information och kontakter med media.

Styrelseklubba

Styrelsen samordnar arbetsgruppernas arbete och ansvarar för övergripande planering, ekonomi, administration, information och kontakter med media. Vi håller kontakt med och deltar i samarbeten med andra föreningar, församlingen, lokala företag, kommunen och andra aktörer i området. Information till medlemmar sker genom månatliga informationsbrev via mail, post och på hemsidan. Vi har en Facebooksida och en grupp vid namn Djurö Byalags Medlemsforum. Dessa uppdateras löpande med relevanta inlägg, evenemang och reaktioner på andra föreningars information av lokal karaktär. Kommande aktiviteter anslås även på de lokala anslagstavlorna.

Styrelseledamöterna utses på årsmötet inför varje kommande verksamhetsår. Styrelsens storlek och sammansättning kan variera något men funktioner som ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör ska alltid vara tillsatta. På styrelsemötena deltar även den som är sammankallande i respektive arbetsgrupp för att avrapportera och utbyta information mellan grupperna och den av medlemmarna valda styrelsen.

Ordförande: Karin Österman

STÖD DJURÖ BYALAG

Plusgiroblankett

Var med och påverka din närmiljö!

Stöd Djurö Byalag genom att bli medlem: 100 kr per år för enskild medlem eller familj.

Swish nr 123 420 30 22

Skriv ditt namn och e-postadress som meddelande vid betalningen.

Plusgiro 612344-2