lördag 23 mars

Skräpplockardag i ditt närområde

SENASTE NYTT

Kallelse till årsmöte i Djurö Byalag

söndagen den 26 mars 2023 kl 15.00 i Djurö skolas matsal

Dagordning
 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om närvarorätt vid årsmötet
 6. Val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet
 7. Val av minst två rösträknare
 8. Godkännande av dagordning
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse samt Byalagets balans- och resultaträkningar
 11. Genomgång av revisorernas berättelse
 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 13. Beslut med anledning av Byalagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 15. Beslut om antal styrelseledamöter
 16. Val av ordförande för styrelsen och styrelseledamöter
 17. Beslut om antal revisorer och suppleant
 18. Val revisor/er och suppleant
 19. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 20. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 21. Fastställande av verksamhetsplan fram till nästa års ordinarie årsmöte
 22. Presentation av styrelsens budgetförslag
 23. Fastställande av medlemsavgift för kommande räkenskapsår 2024
 24. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna ärenden
 25. Av medlemmar anmälda motioner och ärenden som skriftligen meddelats styrelsen senast tre veckor före årsmötet
 26. Övrig information
 27. Årsmötets avslutande

Efter den formella delen av årsmötet blir det lite aktuell information om pågående verksamhet och Byalagets 50-årsjubileum.

Vi bjuder på fika och frukt!

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga under Dokument/Årsmöte 2023

Varmt välkomna hälsar vi både gamla och nya medlemmar!

Styrelsen
Djurö Byalag

Publicerad den 25 Feb 2023

Informationsbrev februari

Hej!

Det är redan i februari och vi är nog många som är glada att dagarna blir längre och ljusare. 
Vi har kommit igång så smått och börjat planera in årets aktiviteter och möten. I år fyller Byalaget 50 år som förening och det ska vi fira. Planering pågår och traditionsgruppen har bjudit in några som var med när föreningen bildades och några som är aktiva i dagens verksamhet. 

Trendiga killar 1974

Två av herrarna som var med när Byalaget startade: Lars-Åke Bäckdahl och Lars Carpelan. Fotot taget 1974

Just nu går vi igenom arkivmaterial, artiklar, foton m.m. och ska sammanställa det i någon skriftlig form. Vi kommer även att ta fram jubileumsmaterial som t-shirts och kepsar med den nya jubileumsloggan. Lars-Åke Bäckdahl har designat både den ursprungliga och jubileumsloggan. Fina, eller hur? Den stora jubileumsfesten kommer att gå av stapeln lördagen den 19 augusti, så boka in den dagen i era kalendrar. Då kommer det att ske en massa trevligheter för alla åldrar i och kring skolans matsal. Vi återkommer med mer information när det närmar sig, men SAVE THE DATE 19 AUGUSTI!

Har du foton eller annat material att bidra med eller kan du vara med och hjälpa rent praktiskt i samband med firandet så skicka ett mail till info@djurobyalag.se

Här kommer årets planerade aktiviteter och prel. tider:

25 mars Skräpplockardag kl 12-14
26 mars Årsmöte i skolans matsal kl 15
30 april Valborgsfirande på Vita Grindarna kl 19
23 juni Midsommarfirande på ängen vid företagshuset kl 13
19 augusti 50-årsfirande i och kring skolans matsal
16 september Skräpplockardag kl 12-14

 

Datum ej fastställda för:

 • Vårvandring
 • Höstvandring/svampdag  
 • Besök på KTH:s fältstation 
 • Julmarknad

Utöver ovanstående kommer vi säkert ordna något mer och även delta vid och bjuda in till andra föreningars evenemang.

Övrig information

Seniorgruppen har startat upp IT-caféet i Djurö kulturhus igen, se länk. Denna termin blir det en gång per månad vid följande datum: 1 februari, 1 mars, 5 april, 3 maj. Tiden är kl 10-12. Kom förbi och få hjälp med din smartphone, laptop eller läsplatta. Vi bjuder på fika, välkommen! 

På fredagar varje vecka är det Pratbänk med fika kl 13.00-14.30, även det i Djurö kulturhus. 

Vi kommer snart att skicka mail med medlemsavgift för 2023 och kallelse till årsmöte söndag 26 mars kl 15. Håll utkik i mailbox och på hemsidan.

Så en påminnelse om de regler kommunen har när det gäller tomgångskörning och biltvätt på gatan/vägen. Tyvärr sker det överträdelser i flera bostadsområden idag. Tomgångskörning får ske max 1 minut och bilar ska tvättas på godkänd biltvätt. 

Vi är glada att Munkens öppnat i ny regi med surdegsbröd och en massa annat gott i den ombyggda lokalen. På öppningsdagen den 4 februari överlämnade vi en blomma som välkomstgåva från Byalaget.

Följ med vad som händer i Byalaget och läs våra skrivelser och styrelseprotokoll på hemsidan. Vill du vara med i någon av våra grupper så hör av dig via mail till info@djurobyalag.se

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Publicerad den 10 Feb 2023

EVENEMANG & MÖTEN

STÖD DJURÖ BYALAG

Plusgiroblankett

Var med och påverka din närmiljö!

Stöd Djurö Byalag genom att bli medlem: 100 kr per år för enskild medlem eller familj.

Swish nr 123 420 30 22

Skriv ditt namn och e-postadress som meddelande vid betalningen.

Plusgiro 612344-2

VÅRA GRUPPER

Karta över Djurö centrum
PLANGRUPPEN

Plangruppen arbetar med frågor som rör samhällsplanering, till exempel exploatering, strandtillgänglighet och bryggor, gång- och cykelvägar samt andra trafikfrågor och vatten-och avloppsfrågor.

Läs mer →

Kanholmsfjärden
NATURGRUPPEN

Naturgruppen arbetar med att bevara sammanhängande grönområden, naturreservatsbildning och information om miljöfrågor.

Läs mer →

Midsommarfirande på Djurö
TRADITIONSGRUPPEN

Traditionsgruppen anordnar midsommarfirande, Valborg samt politikerdebatt.

Läs mer →

Föreningshuset på Djurö
HUSGRUPPEN

Husgruppen ansvarar för skötsel och vård av föreningshusens mark och byggnader.

Läs mer →

Djuröhemmet
SENIORGRUPPEN

Seniorgruppen bedriver volontärverksamhet och IT café.

Läs mer →

Djurö prästgård
KYRKUDDSGRUPPEN

Kyrkuddsgruppen arbetar för att Kyrkudden ska vara tillgänglig för församlingsbor och övriga besökare.

Läs mer →

BILDBANK