SENASTE NYTT

Vinnare i tävlingen på julmarknaden

Tack till alla som besökte oss på julmarknaden i Barren igår och till Barrens vänner som arrangerade marknaden!

I tävlingen gällde det att gissa längden på klingan på soldatsvärdet från 1893. Rätt längd var 94 cm. En gissade exakt rätt, tre till var inte långt ifrån:

Eva Wernolf kom på första plats med 94 cm och vinner en mugg av Eva Skarbäck med symboler av Djuröbron och ett medlemskap för 2022-2023

Dan Fredlund kom på andra plats med 93 cm och vinner en mugg av Eva Skarbäck med symboler av Djuröbron och ett medlemskap för 2022-2023

Leif Eng och Pia Österman kom båda på tredje plats med 98 cm och vinner varsin t-shirt och varsitt medlemskap för 2022-2023

STORT GRATTIS och tack för er medverkan!

Vinnarna har även fått ett mail/sms från oss i Byalaget.

Publicerad den 20 Nov 2022

Utbildning - För din säkerhet

Vi vill tipsa om en utbildning som Försvarsutbildarna håller i samarbete med Djurö Byalag och Värmdö kommun.

Vad gör du om mobilen är död, internet har slutat att fungera och ljuset inte tänds när du slår på strömbrytaren? Kan du hantera en situation när det inte finns el eller vatten under flera timmar, ja kanske flera dagar eller veckor?

På För din säkerhet! får du grundläggande kunskaper om var du hittar information vid kriser och hur du stärker din förmåga att ta hand om dig själv och dina nära vid kriser i samhället.

Utbildningen kommer att hållas i Djurö skolas matsal onsdag 23 november kl. 18-21.

Sprid gärna detta!

Djurö Byalag ordnar fika och frukt.

Läs mer i informationsbladet här.

Anmälan: www.forsvarsutbildarna.se/kris

Välkomna!

Publicerad den 2 Nov 2022

Informationsbrev oktober

Hej!

Hoppas ni haft möjlighet att njuta av sommaren trots den oro som kriget i Ukraina, stigande räntor, höjda mat- och elpriser m.m. medför. 

Många med oss undrar säkert vad som kommer att hända med Munkens konditori? Lokalerna är under renovering och man saknar verkligen deras goda bröd och bakverk. Stort tack Åsa med personal för allt gott ni försett oss med under många år. Hoppas vi får ett nytt bageri - snart!

Hösten är här och det är hög tid för en rapport med det som hänt sedan sist och vad som är på gång. 

Idéverkstad

I projekten Bygd för bygd och LEA, lokalekonomisk analys, ingick att anordna en workshop, eller idéverkstad som det heter på ren svenska. Den gick av stapeln fredagen den 26:e augusti. I skolans matsal samlades ca 60 ortsbor och tjänstemän från Länsstyrelsen, kommunen och Leader Stockholmsbygd för att ta fram och diskutera olika utvecklings- och projektidéer för Djurö, Vindö och Stavsnäs. Innan vi satte igång grupparbetet presenterade Göran Ehrsson resultatet av den enkät som ca 450 personer i bygden svarade på sommaren 2021. Mycket intressant framkom och de flesta som svarade verkar trivas mycket bra här. Enkätsvaren kommer att ingå i den rapport som LEA-gruppen håller på att skriva. En sammanställning av enkätsvaren finns på hemsidan.

Utvecklingsidéer togs sedan fram för fyra olika områden: 

  • serviceutbud
  • kultur, fritid och social gemenskap 
  • natur och miljö
  • infrastruktur och trafik

Därefter fick deltagarna markera de utvecklingsidéer de prioriterade mest och de idéer som bedömdes mest hållbara. Det blev totalt 112 st idéer, se sammanställning här.

Flera idéer överlappar varandra och listan behöver bearbetas. Vi kan konstatera att det inte råder någon brist på idéer i alla fall! 

Under sista delen av idéverkstan fick de olika tjänstemännen möjlighet att tala om vilka projekt de kunde se möjligheter att genomföra genom att ropa ”bingo” och beskriva hur det skulle kunna ske. 

Nästa steg blir att rangordna idéerna och bjuda in till ytterligare ett möte för att diskutera och bilda projektgrupper. Parallellt ska LEA-gruppen skriva klart en rapport som bl.a. innehåller fakta från statistik, enkätsvar och en handlingsplan med projektidéer. Rapporten ska vara klar till jul.

Politikerträff

Söndagen den 4:e september anordnade vi en politikerträff i skolans matsal. Hela nio av de största lokala partierna deltog med totalt 13 representanter. Under fem minuter vardera presenterade sig varje parti och redogjorde kort för hur de ser på tre områden som Byalagets plangrupp anser behöver åtgärdas: trafiken på Sollenkrokavägen, bibehållen samhällsservice och utveckling av besöksnäringen. Politikerna hade fått dessa frågeställningar i förväg och höll sina anföranden i tur och ordning efter lottning. Efter det fick de drygt 50 åhörarna möjlighet att ställa frågor till politikerna. Frågor ställdes bl.a. kring gång-/cykelbanor och trafiksäkerhet, broavgifter på nya Skurubron och laddstolpar för elbilar. Läs anteckningarna från politikerträffen på hemsidan.

Rapporter från våra grupper

Plangruppen

Den styrande majoriteten i kommunen har givit tjänstemännen i uppdrag att utreda om Djurö Gårds väg kan upprustas för gång- och cykeltrafik. Detta som en temporär lösning för sträckan mellan Djurö Gårds vägs södra och norra infart, i avvaktan på en permanent G/C bana utmed Sollenkrokavägen. 

Vi har haft ett förberedande möte med projektledare och landskapsarkitekt på kommunen tillsammans med Anna Ydefjord från Skepparövägens samfällighetsförening. Om detta blir ett uppdrag kommer nästa steg vara att bjuda in fastighetsägarna utmed vägsträckan till samråd.

På politikerträffen 4 september meddelades att kommunen kan ansöka om utökad hastighetsbegränsning på Sollenkrokavägen hos Länsstyrelsen. Vi håller på att ta reda på mer fakta kring detta och återkommer i ärendet. 

Naturgruppen

En söndag i början på juli hade Värmdöfotografen Gunnel Bratt och Djuröfotografen, Annika Wideman (även aktiv i naturgruppen) vernissage i Kulturhuset. Många fina foton med djur- och naturmotiv från vår hembygd visades och fick nya ägare. 

Ytterligare en skräpplockardag anordnades i september. Engagemanget var inte lika stort som i våras och det konstaterades att de största mängderna med skräp finns vid återvinningen på Djurö södra. Stort tack till er som ställde upp och till Djurens Ö för ett gott samarbete! 

Vi planerar ev. en vandring på Skarpö i höst och återkommer med datum.

Traditionsgruppen

Midsommarfirandet blev mycket lyckat med sol, högsommarvärme och mycket folk på Midsommarängen Lite ringrost gjorde att det tog lite tid att få midsommarstången på plats och det var väl inte så konstigt efter två års uppehåll p.g.a. pandemin. Djurö Spelmän spelade och underhöll med ringlekar innan det blev dags för säckhoppning och dragkamp. Vi hade ett lotteri med fina priser och bjöd alla barn på festis med tilltugg. Tack alla som kom och firade med oss och till våra sponsorer ICA Djurö, Munkens konditori och Vita Grindarna!

Nästa evenemang blir julmarknaden i Barren på Vindö 19 november, mer info kommer.

Kyrkuddsgruppen

Söndagen den 25 september höll kyrkoherde Yvonne Hallin sin avskedsgudstjänst med efterföljande avtackning i skolans matsal. Det var en mycket fin och välbesökt gudstjänst med kör- och solosång och en trevlig avtackningsgemenskap med många tal, skratt men även tårar. Vår nya kyrkoherde Veronica Lindgren har installationsgudstjänst i Djurö kyrka den 16 oktober kl 16 med efterföljande mingel i Prästgården. Biskop Andreas Holmberg medverkar. Veronica har tidigare varit verksam som komminister i församlingen och känner den väl och hon kommer att flytta in i Prästgården. Varmt välkommen Veronica!

Seniorgruppen

Onsdagar kl 10-12 är det IT-café för seniorer i Djurö kulturhus då man kan få hjälp med sin smartphone, läsplatta eller dator. Vi reder ut frågor kring internet, BankID, digitala tjänster,  Facebook m.m. och bjuder på fika. 

Fredagar kl 13–15 är det Pratbänk i Djurö kulturhus där man får en pratstund, fikar och knyter nya kontakter. Seniorgruppen har fyra volontärer som turas om att vara värdar för Pratbänken.

Båda dessa aktiviteter sker i samarbete med Värmdö kommun. 

På gång

  • Torsdag 13 oktober Författarbesök: Kristina Paltén kl 18 i Djurö bibliotek 

Kristina Palten berättar om sin bok ”Den rädda löparen”. Kristina som är ultralöpare och äventyrare utmanade sina egna fördomar genom att springa genom Iran. Anmälan till info.bibliotek@varmdo.se eller 08-570 482 27. Ett samarbete med Värmdö bibliotek läs mer på denna länk.

  • Söndag 16 oktober Installation av nya kyrkoherden Veronica Lindgren kl 16 i Djurö kyrka med efterföljande mingel i Prästgården, se inbjudan här.
  • Lördag 19 november Julmarknad i Barren kl 11-16 på Patronvägen 2 i Fjällsvik på Vindö. Vi informerar om vår verksamhet, bjuder på glögg och pepparkakor och har en tävling. 

 

Varmt välkomna till ovanstående träffar och evenemang!

 

Till sist…

…vill vi bara påminna er som inte betalat medlemsavgiften till Byalaget för 2022 att göra det. Avgiften är 100 kronor (per familj på samma adress) och betalas till plusgiro 61 23 44-2 eller med Swish till 123 420 30 22. Stort tack för att ni stödjer oss!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Publicerad den 6 Oct 2022

EVENEMANG & MÖTEN

STÖD DJURÖ BYALAG

Plusgiroblankett

Var med och påverka din närmiljö!

Stöd Djurö Byalag genom att bli medlem: 100 kr per år för enskild medlem eller familj.

Swish nr 123 420 30 22

Skriv ditt namn och e-postadress som meddelande vid betalningen.

Plusgiro 612344-2

VÅRA GRUPPER

Karta över Djurö centrum
PLANGRUPPEN

Plangruppen arbetar med frågor som rör samhällsplanering, till exempel exploatering, strandtillgänglighet och bryggor, gång- och cykelvägar samt andra trafikfrågor och vatten-och avloppsfrågor.

Läs mer →

Kanholmsfjärden
NATURGRUPPEN

Naturgruppen arbetar med att bevara sammanhängande grönområden, naturreservatsbildning och information om miljöfrågor.

Läs mer →

Midsommarfirande på Djurö
TRADITIONSGRUPPEN

Traditionsgruppen anordnar midsommarfirande, Valborg samt politikerdebatt.

Läs mer →

Föreningshuset på Djurö
HUSGRUPPEN

Husgruppen ansvarar för skötsel och vård av föreningshusens mark och byggnader.

Läs mer →

Djuröhemmet
SENIORGRUPPEN

Seniorgruppen bedriver volontärverksamhet och IT café.

Läs mer →

Djurö prästgård
KYRKUDDSGRUPPEN

Kyrkuddsgruppen arbetar för att Kyrkudden ska vara tillgänglig för församlingsbor och övriga besökare.

Läs mer →

BILDBANK