SENASTE NYTT

Var med och påverka bygdens utveckling!

Djurö Byalag är med i två projekt som handlar om lokal utveckling: Bygd för bygd och LEA (lokalekonomisk analys). I dagarna kommer ett infoblad i din brevlåda. Vi välkomnar alla som bor (permanent eller fritid) eller verkar i området Djurö, Vindö, Stavsnäs med omnejd att delta genom att svara på en enkät kopplad till projekten. Vi ser gärna att ni sprider detta till era familjer, grannar och vänner i området. Enkäten når du via länk https://link.webropolsurveys.com/s/djurobygden
Dina svar är värdefulla så ta chansen att vara med!

Ha en fin fortsättning på sommaren!

Publicerad den 11 Jul 2021

Yttrande - Översiktsplan Värmdö kommun 2035

Nu har Byalaget formulerat sitt yttrande med synpunkter på Översiktsplan Värmdö kommun 2035. Styrelsen har tagit beslut och yttrandet skickas in till kommunen i dagarna. Du hittar dokumentet i listan här till höger. Har ni egna synpunkter kan dessa skickas in direkt till kommunen:

För att lämna ditt yttrande välj endast ett av dessa alternativ:

  1. Via e-tjänst: varmdo.se/oversiktsplan
  2. Via e-post: registrator@varmdo.se
  3. Med brev: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg

Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 2019KS/1379. Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.

Återkom till oss på info@djurobyalag.se om ni har frågor eller om ni vill att vi ska skicka in era synpunkter som ett komplement till Byalagets yttrande.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Publicerad den 28 Jun 2021

EVENEMANG & MÖTEN

STÖD DJURÖ BYALAG

Plusgiroblankett

Var med och påverka din närmiljö!

Stöd Djurö Byalag genom att bli medlem: 100 kr per år för enskild medlem eller familj.

Swish nr 123 420 30 22

Skriv ditt namn och e-postadress som meddelande vid betalningen.

Plusgiro 612344-2

VÅRA GRUPPER

Karta över Djurö centrum
PLANGRUPPEN

Plangruppen arbetar med frågor som rör samhällsplanering, till exempel exploatering, strandtillgänglighet och bryggor, gång- och cykelvägar samt andra trafikfrågor och vatten-och avloppsfrågor.

Läs mer →

Kanholmsfjärden
NATURGRUPPEN

Naturgruppen arbetar med att bevara sammanhängande grönområden, naturreservatsbildning och information om miljöfrågor.

Läs mer →

Midsommarfirande på Djurö
TRADITIONSGRUPPEN

Traditionsgruppen anordnar midsommarfirande, Valborg samt politikerdebatt.

Läs mer →

Föreningshuset på Djurö
HUSGRUPPEN

Husrådet består av representanter från de föreningar som använder sig av Föreningshuset vid Högmalmsvägen 1. Husrådet ser till att allt fungerar och att tomten ser prydlig ut.

Läs mer →

Djuröhemmet
SENIORGRUPPEN

Seniorgruppen bedriver volontärverksamhet för de boende på Djuröhemmet. I dagsläget är vi sex volontärer knutna till gruppen. Vi deltar och finns till hands för de boende i deras olika aktiviteter.

Läs mer →

Djurö prästgård
PRÄSTGÅRDSGRUPPEN

Prästgårdsgruppen arbetar för att Djurö prästgård ska behållas i församlingens ägo och användas för församlingens ändamål.

Läs mer →

BILDBANK