Söndag den 31 maj kl. 16.00

Ordinarie årsmöte och informationsmöte vid Vita Grindarna (utomhus)

SENASTE NYTT

Informationsbrev juni 2020

Hej!

Sommaren är här och vi är många som är tacksamma och gläds åt att vi bor här ute, men ingenting är sig riktigt likt sedan covid-19 viruset drog in och drabbade oss på olika sätt. 

Många är ofrivilligt isolerade och saknar alla rutiner med möten och medverkan i sociala sammanhang. Frivilliga insatser har gjort att man ställer upp för varandra och hjälper sin granne, släkting eller vän med olika praktiska göromål.

Byalaget har anslutit sig till Mötesplats Stavsnäs volontärgrupp som består av Djurö Möja Nämdö församling, Röda korset, Djurö Vindö IF och Djurö Byalag. Många insatser har gjorts under våren då vi framförallt hjälpt till med att handla åt de i riskgrupperna. Vi finns fortfarande här och vill göra skillnad för er som inte kommer ut. Välkommen att ringa på telefon 070-7694530 - vi svarar hela sommaren!

Föreningsarbetet ligger inte nere, men vi har fått planera lite annorlunda. Vi kunde genomföra vårt ordinarie årsmöte den 31 maj på Vita Grindarna då vi även klubbade våra nya stadgar. 

Våra styrelse- och gruppmöten har vi haft via telefon eller utomhus. Tyvärr har vi tvingats ställa in Valborgsfirandet och nu blir även midsommarfirandet och Djurö marknad inställda. Det är verkligen tråkigt men vi följer myndigheternas rekommendationer och då har vi inte så många alternativ.

Under våren har Plangruppen arbetat vidare med frågan om ökad trafiksäkerhet och sänkt hastighet på Sollenkrokavägen.  Efter ett antal skrivelser i frågan till olika myndigheter och kommunen kom i maj ett slutligt avslag på våra yrkanden från Transportstyrelsen. All korrespondens i detta ärende finns att läsa på hemsidan

Till saken hör att Trafikverket har en pågående åtgärdsvalsstudie, ÅVS, för väg 222/274 som vi blivit inbjudna till och deltagit i. Därigenom har vi fått kännedom om att en mindre ÅVS startats för den del av Sollenkrokavägen våra krav och önskemål gäller och vi väntar på en inbjudan att även få delta i denna. Under våren har nog ingen undgått att vi är fler som bor och vistas här ute och att trafiken ökat rejält.  

Namngruppen har haft samråd om hur vi får större engagemang i frågan om tätortens namn på Djurö. Namnet är enligt kommunen Björkås och inte Djurö. Trots att alla på Djurö anser att Björkås är namnet på ett mindre område och inte namnet på hela tätorten så anges Björkås som jämställt med tätortsnamn som Hemmesta, Brunn, Gustavsberg m fl i kommunens översiktsplan. För att få igång en diskussion kring namnfrågan uppmanar vi alla med Facebook att bli medlemmar i gruppen ”Djurö Byalags Medlemsforum” för att utbyta tankar och synpunkter. Har man inte Facebook kan man istället maila sina synpunkter till oss på info@djurobyalag.se  

Representanter för Natur- och Plangruppen har nyligen haft möte om några samfälligheter med kommunens representanter Gundula Kolb, som är ekolog på översiktsplanenheten, och Anna Gabrielsson på kultur & fritidsförvaltningen. Eftersom kommunen är en av de större delägarna i flera av samfälligheterna anser vi att det är viktigt att man samarbetar så att de hålls tillgängliga för allmänheten och sköts ur ett miljöperspektiv.  

Det är lite svårt att planera inför hösten, men ett som är säkert är att vi arbetar vidare enligt vår verksamhetsplan för året. Det finns några nya projekt som vi hoppas komma igång med och så kommer arbetet med den fördjupade översiktsplanen att fortsätta i höst. Apropå översiktsplan så har kommunen tagit fram en Dialogkarta där man kan gå in och lägga in platser där man vill se utveckling, alternativt markera en favoritplats:  Öppna dialogkartan

Nu är det midsommar och även om det inte blir någon dans på Midsommarängen i år så passa på att njuta av och vara ute i vår fina skärgård och natur. 

Ta hand om er och varandra och ha en fin sommar!

 

Med vänliga hälsningar                                                                             

Styrelsen i Djurö Byalag

genom

Karin Österman, ordförande

Publicerad den 17 Jun 2020

Midsommarfirandet på Djurö inställt

Med anledning av den rådande situationen, med risk för spridning av coronaviruset i samhället och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, ställer vi i år in det traditionella midsommarfirandet som Djurö Byalag anordnar tillsammans med Djurö Spelmän. Det är jättetråkigt, men vi hoppas att alla har förståelse. 

Djurönäset kommer att ha midsommarfirande för sina boende gäster och det är ett stängt evenemang som räknas som ett slutet sällskap med ett begränsat antal platser. Det finns därför inte möjlighet att komma och fira där om man inte har bokat Midsommarpaket. Se information på www.djuronaset.com

Vita Grindarna kommer att ha öppet under midsommar läs mer på www.vitagrindarna.se 

 

Ha det så bra och ta hand om er och varandra!

 

Bästa hälsningar

Styrelsen

Publicerad den 3 Jun 2020

Översiktsplan för Värmdö kommun

Värmdö kommun arbetar nu med att uppdatera översiktsplanen för kommunen. Som en del i detta arbete vill de i ett tidigt skede veta hur du som invånare, företagare, fritidsboende eller besökare använder platser och vad du tycker om olika områden i kommunen. Var tycker du att det ska byggas, utvecklas och bevaras? Kommunen har tagit fram en dialogkarta där du kan gå in och placera dina kommentarer och förslag på en geografisk plats.

Syftet med dialogkartan är att i ett tidigt skede få in synpunkter om hur olika platser i kommunen upplevs och används men även vilka förändringar man vill se och vart. Dialog är en viktig del i kommunens arbete med att ta fram översiktsplanen för Värmdö kommun. Dina förslag blir en del av underlaget för att ta fram översiktsplanen. Värmdö kommun kommer att presentera resultatet av dialogkartan när översiktsplanen går ut på samråd, har du frågor kontakta oversiktsplan@varmdo.se.

Klicka här för att komma till dialogkartan.

Publicerad den 20 May 2020

Fortsatt kamp för sänkt hastighet på Sollenkrokavägen

Tidningen Skärgården har skrivit en artikel om Djurö byalags kamp för trafiksäkerheten längs Sollenkrokavägen genom Djurö.

Tryck här för att läsa artikeln eller läs den på Tidningen Skärgårdens hemsida (www.skargarden.se) .

 

Vi vill också tipsa om Trafikverkets information om Stockholmsdeklarationen som infrastrukturminister Tomas Eneroth presenterade.

"Snabb handling krävs för att minska olyckorna på världens vägar, där 3 700 personer dör varje dag. Det var temat på den globala konferensen. Halverade dödstal är Stockholmsdeklarationens mål, bland annat föreslås 30-gräns där bilar och människor blandas."

Tryck här för att komma till Trafikverkets sida.

 

Vi kommer att presentera mer information om Byalagets kamp för trafiksäkerheten på årtmötet den 31 maj kl. 16.00 vid Vita Grindarna.

 

Mvh

Djurö Byalags Plangrupp 

Publicerad den 15 May 2020

Kallelse till årsmöte 31 maj kl. 16.00

Nu gör vi ett nytt försök och kallar till ordinarie årsmöte söndagen den 31 maj kl 16 på Vita Grindarna. Vi vill gärna hålla årsmötet före sommaren och väljer därför att vara utomhus och inte ha någon förtäring. Dessutom hoppas vi att vi har vädergudarna med oss!

På mötet ska beslut tas för andra gången om nya stadgar. Vid det extra årsmötet den 26 januari 2020 antogs förslaget till nya stadgar. Dock behövs två medlemsmöten innan de nya kan träda i kraft. Protokollet från 26 januari, de nu gällande stadgarna, förslaget till nya stadgar och övriga årsmöteshandlingar finns tillgängliga på Byalagets hemsida www.djurobyalag.se 

Om du vill ha stadgar och kallelse via vanlig post så meddela det till info@djurobyalag.se

Har du förhinder och vill att någon företräder dig på årsmötet kan du skicka med en fullmakt med den personen.

 

Varmt välkomna!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen 

Publicerad den 15 May 2020

EVENEMANG & MÖTEN

STÖD DJURÖ BYALAG

Plusgiroblankett

Var med och påverka din närmiljö!

Stöd Djurö Byalag genom att bli medlem: 100 kr per år för enskild medlem eller familj.

Swish nr 123 420 30 22

Skriv ditt namn och e-postadress som meddelande vid betalningen.

Plusgiro 612344-2

VÅRA GRUPPER

Karta över Djurö centrum
PLANGRUPPEN

Plangruppen arbetar med frågor som rör samhällsplanering, till exempel exploatering, strandtillgänglighet och bryggor, gång- och cykelvägar samt andra trafikfrågor och vatten-och avloppsfrågor.

Läs mer →

Kanholmsfjärden
NATURGRUPPEN

Naturgruppen arbetar med att bevara sammanhängande grönområden, naturreservatsbildning och information om miljöfrågor.

Läs mer →

Midsommarfirande på Djurö
TRADITIONSGRUPPEN

Traditionsgruppen anordnar midsommarfirande, Valborg samt politikerdebatt.

Läs mer →

Föreningshuset på Djurö
HUSGRUPPEN

Husrådet består av representanter från de föreningar som använder sig av Föreningshuset vid Högmalmsvägen 1. Husrådet ser till att allt fungerar och att tomten ser prydlig ut.

Läs mer →

Djuröhemmet
SENIORGRUPPEN

Seniorgruppen bedriver volontärverksamhet för de boende på Djuröhemmet. I dagsläget är vi sex volontärer knutna till gruppen. Vi deltar och finns till hands för de boende i deras olika aktiviteter.

Läs mer →

Djurö prästgård
PRÄSTGÅRDSGRUPPEN

Prästgårdsgruppen arbetar för att Djurö prästgård ska behållas i församlingens ägo och användas för församlingens ändamål.

Läs mer →

BILDBANK