Söndagen den 14 juli

Djurö Marknad

SENASTE NYTT

Skolbryggan är renoverad!

Lördagen den 10:e augusti samlades ett antal av Djurös skickliga snickare/hantverkare och andra händiga för att göra slag i saken och renovera skolbryggan. Under ledning och förberedelser av Göran Ehrsson från Byalaget gick arbetet snabbt och effektivt. Vi startade kl 9 och var klara kl 15. Bryggans bärande delar förstärktes och delar av däcket byttes ut. Vassen runt bryggan slogs med lie. En efterlängtad fikastund hanns också med.

Vindö Byggvaror sponsrade med virke och Munkens konditori bjöd på kaffe, mackor och fikabröd. - guld värt!

Tidningen Skärgården var på plats och fotade och intervjuade.

Stort tack till alla er som skänkt pengar och material och tack till alla som hjälpte till under lördagen. Det blev en perfekt mix av proffs och amatörer och vädret var perfekt. Och resultatet blev över förväntan! Nu håller bryggan flera år till och skolan kan åter använda den i sin verksamhet.

Rekommenderar alla att ta en tur ned till skolbryggan och titta på resultatet!

Tidningen Skärgården gjorde ett reportage när eleverna nyinvigde bryggan under första skolveckan på höstterminen http://www.skargarden.se/skolbryggan-klar-for-anvandning/

 

 

 

 

Publicerad den 11 Aug 2019

Tack alla som besökte oss på Djurö Marknad!

I vår tävling gällde det att gissa antal skruvar i en glasburk (eller så nära som möjligt). Ingen gissade rätt, i burken låg 171 st skruvar. De tre som gissade så nära som möjligt var: 

  • Ingalill Lovén 167 st
  • Monica Friberg 175 st
  • Linda Elmerup, 177 st

STORT GRATTIS!

Ni har vunnit ett medlemskap för 2019, eller om ni redan betalt medlemsavgiften så vinner ni ett för 2020. 

Vi registrerar nu era namn och mailadresser i vårt medlemsregister.

Trevlig fortsättning på sommaren önskar Byalaget!

Publicerad den 14 Jul 2019

Trafiksituationen på Djurö

Byalaget har startat en namninsamling om de farligt höga hastigheterna på Sollenkrokavägen. Delar du vår uppfattning, skriv på!

Djurö Byalag har under lång tid drivit frågan om att få en säkrare trafiksituation på Sollenkrokavägen främst på de sträckor som är hastighetsbegränsade till 50 och 30 km/tim förbi bland annat skolan. Vår uppfattning är att såväl personbilstrafik som tung trafik (lastbilar och bussar) håller mycket höga hastigheter där det finns barn och andra oskyddade trafikanter. Vi har haft en korrespondens med Trafikverket, Länsstyrelsen, Värmdö kommun och Polisen med kopior till företrädare för alla politiska partier i Kommunfullmäktige. Vi har även träffat Värmdö kommun och Trafikverket. I korrespondensen framgår att ingen av kontaktade myndigheter vill ta ansvar för de mycket för höga hastigheterna och hänvisar till varandra. Djurö Byalag har därmed beslutat att gå vidare med en namninsamling bland berörda, kontakta lokala tidningar och politiker. Korrespondensen finns att läsa i högerspalten här intill. 

Skriv under vår namninsamling på www.skrivunder.com/farlig_trafiksituation_djuro.

Publicerad den 11 May 2019

EVENEMANG & MÖTEN

STÖD DJURÖ BYALAG

Plusgiroblankett

Var med och påverka din närmiljö!

Stöd Djurö Byalag genom att bli medlem: 100 kr per år för enskild medlem eller familj.

Swish nr 123 420 30 22

Skriv ditt namn och e-postadress som meddelande vid betalningen.

Plusgiro 612344-2

VÅRA GRUPPER

Karta över Djurö centrum
PLANGRUPPEN

Plangruppen arbetar med frågor som rör samhällsplanering, till exempel exploatering, strandtillgänglighet och bryggor, gång- och cykelvägar samt andra trafikfrågor och vatten-och avloppsfrågor.

Läs mer →

Kanholmsfjärden
NATURGRUPPEN

Naturgruppen arbetar med att bevara sammanhängande grönområden, naturreservatsbildning och information om miljöfrågor.

Läs mer →

Midsommarfirande på Djurö
TRADITIONSGRUPPEN

Traditionsgruppen anordnar midsommarfirande, Valborg samt politikerdebatt.

Läs mer →

Föreningshuset på Djurö
HUSGRUPPEN

Husrådet består av representanter från de föreningar som använder sig av Föreningshuset vid Högmalmsvägen 1. Husrådet ser till att allt fungerar och att tomten ser prydlig ut.

Läs mer →

Djuröhemmet
SENIORGRUPPEN

Seniorgruppen bedriver volontärverksamhet för de boende på Djuröhemmet. I dagsläget är vi sex volontärer knutna till gruppen. Vi deltar och finns till hands för de boende i deras olika aktiviteter.

Läs mer →

Djurö prästgård
PRÄSTGÅRDSGRUPPEN

Prästgårdsgruppen arbetar för att Djurö prästgård ska behållas i församlingens ägo och användas för församlingens ändamål.

Läs mer →

BILDBANK