SENASTE NYTT

Frågestund inför kyrkovalet

Idag hade Byalagets Kyrkuddsgrupp den i förväg annonserade frågestunden med nomineringsgrupperna till kyrkovalet i Djurö Möja Nämdö församling nästa söndag den 19 september. Mötena med de två nomineringsgrupperna spelades in och ni kan nu ta del av dessa genom denna länk:

https://youtu.be/6YRSiDWzfLQ

 

Med vänlig hälsning

Kyrkuddsgruppen

Publicerad den 12 Sep 2021

Informationsbrev september

Hej!

Hoppas alla haft en skön sommar!

Först och främst vill vi tacka alla som deltagit i projekten Bygd för Bygd och Lokalekonomisk analys (LEA) genom att fylla i den enkät om lokal utveckling som vi spred information om i början på juli. Länsstyrelsen håller nu på att bearbeta och sammanställa de ca 450 st svar som inkommit. De har uttryckt att deltagandet var över förväntan och att det var positivt att många även lämnat sina kontaktuppgifter. Planen är att under hösten bjuda in till en workshop baserad på enkätsvaren. Vi hoppas att denna workshop ska kunna ske på plats i en stor lokal och att många av er som svarat kan delta. Så snart vi vet när och var workshopen kan äga rum återkommer vi med inbjudan. 

I början på juli lämnade vi in ett yttrande till den fördjupade översiktsplanen som är under process i Värmdö kommun. Yttrandet finns att läsa på hemsidan.

Vi har fått in rapporter om buskörningar och hög musik från festande ungdomar på sena helgkvällar. Efter kontakt med Nattvandrarna meddelar de att de just startat upp här på Djurö och Stavsnäs och kommer att vandra i området fredag- och lördagkvällar. De söker fler som kan delta även som spontanvandrare. Kan du vara med och vandra regelbundet eller då och då. Anmäl dig till Anna Ydefjord annaydefjord@yahoo.se

Det har även varit skadegörelse och klotter i området och en familj har utsatts för ett rasistiskt angrepp. Byalaget tar bestämt avstånd från den här typen av angrepp. Håll koll och ”grannsamverka”!

Byalagets arbetsgrupper har startat höstterminen och vi är delaktiga i flera aktiviteter både här på Djurö och i Stavsnäs under september:

8 september kl 10-12 nypremiär IT-Senior café i Kulturhuset Djurö. Kom och få hjälp med din mobil, laptop eller läsplatta. OBS! Ny lokal, vi finns på plats i Kulturhuset varje onsdag hela hösten och bjuder på fika.

10-12 september Östersjödagarna i Stavsnäs Vinterhamn. En helg med Östersjön i fokus som Expedition Rädda Östersjön arrangerar tillsammans med Värmdö hamnar och flera lokala företag. Lär dig mer om hur Östersjön mår, gå ombord på och provsegla Briggen Tre Kronor, hör om framtiden för Stavsnäs Vinterhamn. Skärgårdsradion sänder live, trubadur spelar Taube och mycket mer på programmet. Byalaget finns på plats lördag 11 september kl 12-15.  Läs mer >>

12 september kl 14-16 Frågestund inför kyrkovalet i Kulturhuset Djurö. Kyrkuddsgruppen ställer frågor till nomineringsgrupperna Skärgårdskyrkan och Ö-kyrkan i livets tjänst. Frågestunden kommer att spelas in och publiceras här på hemsidan.  Läs mer >>

18 september kl 12-14 Skräpplockardag på Djurö. Samling på midsommarängen vid Företagshuset. Om du inte kan vara med på Djurö, plocka skräp och fimpar där du befinner dig. Maila till stoppafimpen@djurenso.se och meddela i vilket område du plockar skräp. Naturgruppen  Läs mer >>

19 september kl 10-12 Prova på Familjemulle med Friluftsfrämjandet på Stavsnäs gärde. Familjeaktivitet för i första hand barn 2-6 år med vuxen, men alla är välkomna.  Vi upptäcker naturen och skogen med lek och pyssel. Läs mer >>

25 september kl 13 Fågelskådning på Djurö med Värmdö Fågelklubb. Samling vid Vita Grindarna. Följ med på en tur och titta och lyssna på fåglar. Ta med egen kikare och fika. Inga strapatser, alla kan följa med.  Läs mer >>

 

Flertalet aktiviteter gör vi i samarbete med föreningsplattformen Mötesplats Stavsnäs Samverkansförening där 18 föreningar och vår församling ingår. 

 

Önskar alla en fin september.

Vi hörs snart igen!

Styrelsen 

Publicerad den 5 Sep 2021

Yttrande - Översiktsplan Värmdö kommun 2035

Nu har Byalaget formulerat sitt yttrande med synpunkter på Översiktsplan Värmdö kommun 2035. Styrelsen har tagit beslut och yttrandet skickas in till kommunen i dagarna. Du hittar dokumentet i listan här till höger. Har ni egna synpunkter kan dessa skickas in direkt till kommunen:

För att lämna ditt yttrande välj endast ett av dessa alternativ:

  1. Via e-tjänst: varmdo.se/oversiktsplan
  2. Via e-post: registrator@varmdo.se
  3. Med brev: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg

Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 2019KS/1379. Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.

Återkom till oss på info@djurobyalag.se om ni har frågor eller om ni vill att vi ska skicka in era synpunkter som ett komplement till Byalagets yttrande.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Publicerad den 28 Jun 2021

EVENEMANG & MÖTEN

STÖD DJURÖ BYALAG

Plusgiroblankett

Var med och påverka din närmiljö!

Stöd Djurö Byalag genom att bli medlem: 100 kr per år för enskild medlem eller familj.

Swish nr 123 420 30 22

Skriv ditt namn och e-postadress som meddelande vid betalningen.

Plusgiro 612344-2

VÅRA GRUPPER

Karta över Djurö centrum
PLANGRUPPEN

Plangruppen arbetar med frågor som rör samhällsplanering, till exempel exploatering, strandtillgänglighet och bryggor, gång- och cykelvägar samt andra trafikfrågor och vatten-och avloppsfrågor.

Läs mer →

Kanholmsfjärden
NATURGRUPPEN

Naturgruppen arbetar med att bevara sammanhängande grönområden, naturreservatsbildning och information om miljöfrågor.

Läs mer →

Midsommarfirande på Djurö
TRADITIONSGRUPPEN

Traditionsgruppen anordnar midsommarfirande, Valborg samt politikerdebatt.

Läs mer →

Föreningshuset på Djurö
HUSGRUPPEN

Husrådet består av representanter från de föreningar som använder sig av Föreningshuset vid Högmalmsvägen 1. Husrådet ser till att allt fungerar och att tomten ser prydlig ut.

Läs mer →

Djuröhemmet
SENIORGRUPPEN

Seniorgruppen bedriver volontärverksamhet för de boende på Djuröhemmet. I dagsläget är vi sex volontärer knutna till gruppen. Vi deltar och finns till hands för de boende i deras olika aktiviteter.

Läs mer →

Djurö prästgård
PRÄSTGÅRDSGRUPPEN

Prästgårdsgruppen arbetar för att Djurö prästgård ska behållas i församlingens ägo och användas för församlingens ändamål.

Läs mer →

BILDBANK