SENASTE NYTT

Midsommarfirandet på Djurö inställt

Efter många månader i pandemins grepp hade vi hoppats få anordna traditionsenligt midsommarfirande på ängen tillsammans med Djurö Spelmän i år. Eftersom alla inte är vaccinerade och vi fortfarande måste vidta de försiktighetsåtgärder som Folkhälsomyndigheten kräver, blir det inte något firande i år heller. Djurönäset har ett firande och Vita Grindarna/Djurö Havsbad har öppet. 

Det är verkligen tråkigt, men vi hoppas alla har förståelse. Tyvärr blir sommarmarknaden på Djurö i juli inställd även i år, av samma skäl.

Det som är positivt är att vi börjat planera aktiviteter längre fram i sommar och i höst som vi återkommer om när det närmar sig. 

Vi önskar alla en trevlig midsommar och en fin fortsättning på sommaren!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Publicerad den 20 Jun 2021

Översiktsplan Värmdö kommun 2035

Värmdö kommun har sedan några år arbetat med en uppdatering av översiktsplanen som kom 2012 och då sträckte sig till 2030. Uppdateringen som sträcker sig till 2035 är nu ute på samråd och Djurö Byalag har blivit tillfrågad att lämna yttrande senast den 4 juli 2021. Byalagets Plangrupp har läst hela samrådshandlingen och börjat skriva på vårt yttrande. Man kan lämna yttrande om översiktsplanen till kommunen som enskild medborgare eller t.ex. via Djurö Byalag. Vi är intresserade av vad våra medlemmar tycker och tar därför tacksamt emot era synpunkter, åsikter och tillägg/förslag till samrådshandlingen. Maila gärna dessa till info@djurobyalag.se. Kommunen har också sammanställt de synpunkter som inkommit via Dialogkartan.

När vi är klara med vårt yttrande återkommer vi med ett nytt utskick som ni har möjlighet att lämna synpunkter på.

Återkom gärna om ni har frågor. 

Med vänliga hälsningar

Plangruppen Djurö Byalag

Publicerad den 6 Jun 2021

Bygd för Bygd

Hej i november!

Via Värmdö kommun har Byalaget blivit tillfrågade om vi på Djurö vill vara med i ett projekt vid namn "Bygd för Bygd" som Länsstyrelsen driver med stöd från Region Stockholm. Vi har tackat JA och haft ett uppstartsmöte med representanter från kommunen och Länsstyrelsen. 

Planen är att samla intresserade boende samt representanter från föreningsliv, företag, kommun och andra aktörer för att diskutera vilka utvecklingsmöjligheter som finns i vårt område. Det här är något vi ska göra  tillsammans. Därför söker vi nu intresserade Djuröbor, både fast- och fritidsboende, som vill delta i projektet. 

På grund av coronapandemin kommer vi för närvarande inte att kunna ha fysiska möten, men vi vill ändå bjuda in intresserade att vara med i projektet. På så sätt är vi redo att starta upp så fort läget återgått till det normala. 

Tycker du att detta låter intressant? Läs mer på Bygd för Bygds hemsida och anmäl dig med namn och telefonnummer till info@djurobyalag.se.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Publicerad den 22 Nov 2020

EVENEMANG & MÖTEN

STÖD DJURÖ BYALAG

Plusgiroblankett

Var med och påverka din närmiljö!

Stöd Djurö Byalag genom att bli medlem: 100 kr per år för enskild medlem eller familj.

Swish nr 123 420 30 22

Skriv ditt namn och e-postadress som meddelande vid betalningen.

Plusgiro 612344-2

VÅRA GRUPPER

Karta över Djurö centrum
PLANGRUPPEN

Plangruppen arbetar med frågor som rör samhällsplanering, till exempel exploatering, strandtillgänglighet och bryggor, gång- och cykelvägar samt andra trafikfrågor och vatten-och avloppsfrågor.

Läs mer →

Kanholmsfjärden
NATURGRUPPEN

Naturgruppen arbetar med att bevara sammanhängande grönområden, naturreservatsbildning och information om miljöfrågor.

Läs mer →

Midsommarfirande på Djurö
TRADITIONSGRUPPEN

Traditionsgruppen anordnar midsommarfirande, Valborg samt politikerdebatt.

Läs mer →

Föreningshuset på Djurö
HUSGRUPPEN

Husrådet består av representanter från de föreningar som använder sig av Föreningshuset vid Högmalmsvägen 1. Husrådet ser till att allt fungerar och att tomten ser prydlig ut.

Läs mer →

Djuröhemmet
SENIORGRUPPEN

Seniorgruppen bedriver volontärverksamhet för de boende på Djuröhemmet. I dagsläget är vi sex volontärer knutna till gruppen. Vi deltar och finns till hands för de boende i deras olika aktiviteter.

Läs mer →

Djurö prästgård
PRÄSTGÅRDSGRUPPEN

Prästgårdsgruppen arbetar för att Djurö prästgård ska behållas i församlingens ägo och användas för församlingens ändamål.

Läs mer →

BILDBANK