Fredagen den 21 juni

Midsommarfirande på ängen vid Djurö Företagshus

SENASTE NYTT

ETT UNIKT FÖRENINGSSAMARBETE!

VI PRESENTERAR STOLT

ÖPPEN DÖRR

DJURÖ

Fredag 24 maj kl. 18.00-21.00

  • Djurö Vindö IF öppnar dörren till idrottshallen och bjuder in till hallhäng! Alla åldrar välkomna tillsammans med målsman.
  • Djurö Byalag, Ö-Teatern och Kulturarv Djurhamn har öppen dörr i kulturhuset med tipspromenad, korvgrillning, fika och trevliga samtal.

Öppet för alla åldrar! Allt är gratis!

Varmt välkomna!

Öppen dörr på Djurö 24 maj

Publicerad den 20 May 2019

Trafiksituationen på Djurö

Byalaget har startat en namninsamling om de farligt höga hastigheterna på Sollenkrokavägen. Delar du vår uppfattning, skriv på!

Djurö Byalag har under lång tid drivit frågan om att få en säkrare trafiksituation på Sollenkrokavägen främst på de sträckor som är hastighetsbegränsade till 50 och 30 km/tim förbi bland annat skolan. Vår uppfattning är att såväl personbilstrafik som tung trafik (lastbilar och bussar) håller mycket höga hastigheter där det finns barn och andra oskyddade trafikanter. Vi har haft en korrespondens med Trafikverket, Länsstyrelsen, Värmdö kommun och Polisen med kopior till företrädare för alla politiska partier i Kommunfullmäktige. Vi har även träffat Värmdö kommun och Trafikverket. I korrespondensen framgår att ingen av kontaktade myndigheter vill ta ansvar för de mycket för höga hastigheterna och hänvisar till varandra. Djurö Byalag har därmed beslutat att gå vidare med en namninsamling bland berörda, kontakta lokala tidningar och politiker. Korrespondensen finns att läsa i högerspalten här intill. 

Skriv under vår namninsamling på www.skrivunder.com/farlig_trafiksituation_djuro.

Publicerad den 11 May 2019

Påskhälsning från Djurö Byalag

Hej,

Tack alla ni som deltog i vandringen i naturreservatet Hamnskogen Eriksberg i helgen. Vi fick en givande guidning av Leif Eng och Birgitta Furuhagen från vår naturgrupp.

Tack även till er som deltog på årsmötet i mars och för att vi i styrelsen fick fortsatt förtroende av er medlemmar. 

Nu arbetar vi vidare enligt vår verksamhetsplan för 2019 och i våra grupper. Plangruppen arbetar vidare med trafiksäkerheten och gång- och cykelbana på Sollenkrokavägen. Gruppen samarbetar även med skolan om att få till renovering av skolbryggan så att de kan idka båt- och sjöliv i undervisningen på ett tryggt och säkert sätt. Naturgruppen tar fram kartor och beskrivningar av promenadslingor och stigar och kommer även att anordna fler vandringar. Senior-gruppen deltar löpande som volontärer vid Djuröhemmets aktiviteter för de boende. Traditions-gruppen planerar våra traditionella firanden vid Valborg och midsommar.

Följande aktiviteter är inplanerade i vårt kalendarium:

  • 30 april kl 17.30-22 Valborgsfirande på Vita Grindarna med barnaktiviteter, Djurökören, vårtal och brasa i samarbete med Vita Grindarna, Djurö Vindö IF och Mötesplats Stavsnäs
  • 21 juni kl 14 Midsommarfirande på Djurö ängar med Djurö Spelmän, lekar och lotteri m m
  • 14 juli kl 10-16 Sommarmarknad 
  • 8 december kl 10-15 Julmarknad 

Under året ser vi fram emot att engagera fler i våra grupper, samarbeten och aktiviteter. Om du vill vara med och hjälpa till i en eller flera av Byalagets aktiviteter så ber vi att du skriver till info@djurobyalag.se!

Byalaget är medlem i ”Mötesplats Stavsnäs” som har mycket igång och på hemsidan www.motesplatsstavsnas.se finns ett kalendarium med alla aktiviteter som olika föreningar, församlingen och andra aktörer anordnar, på ett och samma ställe. Läs där och kom!

Vi önskar alla en Glad Påsk och en skön vår!

Med vänliga hälsningar från styrelsen i Djurö Byalag

 

Publicerad den 15 Apr 2019

EVENEMANG & MÖTEN

STÖD DJURÖ BYALAG

Plusgiroblankett

Var med och påverka din närmiljö!

Stöd Djurö Byalag genom att bli medlem: 100 kr per år för enskild medlem eller familj.

Swish nr 123 420 30 22

Skriv ditt namn och e-postadress som meddelande vid betalningen.

Plusgiro 612344-2

VÅRA GRUPPER

Karta över Djurö centrum
PLANGRUPPEN

Plangruppen arbetar med frågor som rör samhällsplanering, till exempel exploatering, strandtillgänglighet och bryggor, gång- och cykelvägar samt andra trafikfrågor och vatten-och avloppsfrågor.

Läs mer →

Kanholmsfjärden
NATURGRUPPEN

Naturgruppen arbetar med att bevara sammanhängande grönområden, naturreservatsbildning och information om miljöfrågor.

Läs mer →

Midsommarfirande på Djurö
TRADITIONSGRUPPEN

Traditionsgruppen anordnar midsommarfirande, Valborg samt politikerdebatt.

Läs mer →

Föreningshuset på Djurö
HUSGRUPPEN

Husrådet består av representanter från de föreningar som använder sig av Föreningshuset vid Högmalmsvägen 1. Husrådet ser till att allt fungerar och att tomten ser prydlig ut.

Läs mer →

Djuröhemmet
SENIORGRUPPEN

Seniorgruppen bedriver volontärverksamhet för de boende på Djuröhemmet. I dagsläget är vi sex volontärer knutna till gruppen. Vi deltar och finns till hands för de boende i deras olika aktiviteter.

Läs mer →

Djurö prästgård
PRÄSTGÅRDSGRUPPEN

Prästgårdsgruppen arbetar för att Djurö prästgård ska behållas i församlingens ägo och användas för församlingens ändamål.

Läs mer →

BILDBANK