Seniorgruppen

Seniorgruppen bedriver volontärverksamhet och IT café.

Djuröhemmet

Seniorgruppen bedriver volontärverksamhet bl.a. för de boende på trygghetsboendet och på Djuröhemmet. Vi deltar och finns till hands för de boende i samband med seniorcafé och aktiviteter. Vår närvaro uppskattas mycket av såväl boende som av personal. Gruppen arrangerar även IT café för seniorer och deltar med sina volontärer i projektet Pratbänk som arrangeras av Seniorcenter Diamanten m.fl. I dagsläget är vi 5 volontärer knutna till gruppen.

Sammankallande: Ann-Charlotte Modigh

STÖD DJURÖ BYALAG

Plusgiroblankett

Var med och påverka din närmiljö!

Stöd Djurö Byalag genom att bli medlem: 100 kr per år för enskild medlem eller familj.

Swish nr 123 420 30 22

Skriv ditt namn och e-postadress som meddelande vid betalningen.

Plusgiro 612344-2