Traditionsgruppen

Traditionsgruppen anordnar midsommarfirande, Valborg samt politikerdebatt.

Midsommarfirande på Djurö ängar

Traditionsgruppen ansvarar för planering och genomförande av Valborgs- och Midsommarfirande, samt politikermöte under valår. Gruppen ansvarar även för deltagande vid sommar- och julmarknad samt vid andra lokala evenemang.

Sammankallande: Maria Österman

STÖD DJURÖ BYALAG

Plusgiroblankett

Var med och påverka din närmiljö!

Stöd Djurö Byalag genom att bli medlem: 100 kr per år för enskild medlem eller familj.

Swish nr 123 420 30 22

Skriv ditt namn och e-postadress som meddelande vid betalningen.

Plusgiro 612344-2