Kyrkuddsgruppen

Kyrkuddsgruppen arbetar för att Kyrkudden ska vara tillgänglig för församlingsbor och övriga besökare.

Prästgården och Djurö kyrka

Kyrkuddsgruppen (tidigare Prästgårdsgruppen) arbetar för att Kyrkudden, som är klassad som riksintresse och utgör en unik kulturhistorisk miljö ska göras maximalt tillgänglig för församlingsbor och övriga besökare. Gruppen arbetar även för att Djurö prästgård ska behållas i församlingens ägo och användas för församlingens ändamål. Detta arbete ska ske genom samverkan med församlingen. Kyrkuddsgruppen arrangerar utfrågning av församlingens nomineringsgrupper i samband med kyrkoval och deltar vid församlingsdialog i samband med kyrkofullmäktigemöten.

Sammankallande: Marléne Lilja

STÖD DJURÖ BYALAG

Plusgiroblankett

Var med och påverka din närmiljö!

Stöd Djurö Byalag genom att bli medlem: 100 kr per år för enskild medlem eller familj.

Swish nr 123 420 30 22

Skriv ditt namn och e-postadress som meddelande vid betalningen.

Plusgiro 612344-2