Prästgårdsgruppen

Prästgårdsgruppen arbetar för att Djurö prästgård ska behållas i församlingens ägo och användas för församlingens ändamål.

Prästgården och Djurö kyrka

Prästgårdsgruppen arbetar för att Djurö prästgård ska behållas i församlingens ägo och användas för församlingens ändamål. Prästgårdsgruppen arbetar även för att Kyrkudden som är klassad som riksintresse och utgör en unik kulturhistorisk miljö ska göras maximalt tillgänglig för besökare. Detta arbete ska ske genom samverkan med församlingen.

Sammankallande: Marléne Lilja

STÖD DJURÖ BYALAG

Plusgiroblankett

Var med och påverka din närmiljö!

Stöd Djurö Byalag genom att bli medlem: 100 kr per år för enskild medlem eller familj.

Swish nr 123 420 30 22

Skriv ditt namn och e-postadress som meddelande vid betalningen.

Plusgiro 612344-2