Dokument

Här finns alla aktuella dokument som Djurö Byalag publicerat. Klicka på dokumentnamnet för att öppna dokumentet. Under menyn Våra grupper hittar du dokument publicerade av respektive grupp.

Dokument

Styrelsen

└─ Stadgar Djurö Byalag, fastställda 2020-05-31
└─ Protokoll extra årsmöte 2020-01-26

Plangruppen

└─ Bebyggelseutvecklingen
└─ Brev 160914 Samordning av insatser för trafiksäkerhet på Djurö, Värmdö kommun
└─ Dagordning vid samtals och informationsmöte Val 2014
└─ Lista över namn med ordet "Djurö"
└─ Prospekt Djuros Framtid 2018-2022
└─ 20140323 vad händer i framtiden
ÄrendenVÅRA GRUPPER

Karta över Djurö centrum
PLANGRUPPEN

Plangruppen arbetar med frågor som rör samhällsplanering, till exempel exploatering, strandtillgänglighet och bryggor, gång- och cykelvägar samt andra trafikfrågor och vatten-och avloppsfrågor.

Läs mer →

Kanholmsfjärden
NATURGRUPPEN

Naturgruppen arbetar med att bevara sammanhängande grönområden, naturreservatsbildning och information om miljöfrågor.

Läs mer →

Midsommarfirande på Djurö
TRADITIONSGRUPPEN

Traditionsgruppen anordnar midsommarfirande, Valborg samt politikerdebatt.

Läs mer →

Föreningshuset på Djurö
HUSGRUPPEN

Husgruppen ansvarar för skötsel och vård av föreningshusens mark och byggnader.

Läs mer →

Djuröhemmet
SENIORGRUPPEN

Seniorgruppen bedriver volontärverksamhet och IT café.

Läs mer →

Djurö prästgård
KYRKUDDSGRUPPEN

Kyrkuddsgruppen arbetar för att Kyrkudden ska vara tillgänglig för församlingsbor och övriga besökare.

Läs mer →

STÖD DJURÖ BYALAG

Plusgiroblankett

Var med och påverka din närmiljö!

Stöd Djurö Byalag genom att bli medlem: 100 kr per år för enskild medlem eller familj.

Swish nr 123 420 30 22

Skriv ditt namn och e-postadress som meddelande vid betalningen.

Plusgiro 612344-2