Dokument

Här finns alla aktuella dokument som Djurö Byalag publicerat. Klicka på dokumentnamnet för att öppna dokumentet. Under menyn Våra grupper hittar du dokument publicerade av respektive grupp.

Dokument

Styrelsen

└─ Stadgar Djurö Byalag, fastställda 2020-05-31
└─ Informationsmöte Djurö byalag 2017-03-19
└─ Protokoll extra årsmöte 2020-01-26
└─ Protokoll extra årsmöte 2019-01-27
└─ Rapport från politikerdebatt Djurö 180826.2
└─ Rapport från politikermöte 2017-09-28

Plangruppen

└─ Bebyggelseutvecklingen
└─ Brev 160914 Samordning av insatser för trafiksäkerhet på Djurö, Värmdö kommun
└─ Dagordning vid samtals och informationsmöte Val 2014
└─ Prospekt Djuros Framtid 2018-2022
└─ 20140323 vad händer i framtiden


VÅRA GRUPPER

Karta över Djurö centrum
PLANGRUPPEN

Plangruppen arbetar med frågor som rör samhällsplanering, till exempel exploatering, strandtillgänglighet och bryggor, gång- och cykelvägar samt andra trafikfrågor och vatten-och avloppsfrågor.

Läs mer →

Kanholmsfjärden
NATURGRUPPEN

Naturgruppen arbetar med att bevara sammanhängande grönområden, naturreservatsbildning och information om miljöfrågor.

Läs mer →

Midsommarfirande på Djurö
TRADITIONSGRUPPEN

Traditionsgruppen anordnar midsommarfirande, Valborg samt politikerdebatt.

Läs mer →

Föreningshuset på Djurö
HUSGRUPPEN

Husrådet består av representanter från de föreningar som använder sig av Föreningshuset vid Högmalmsvägen 1. Husrådet ser till att allt fungerar och att tomten ser prydlig ut.

Läs mer →

Djuröhemmet
SENIORGRUPPEN

Seniorgruppen bedriver volontärverksamhet för de boende på Djuröhemmet. I dagsläget är vi sex volontärer knutna till gruppen. Vi deltar och finns till hands för de boende i deras olika aktiviteter.

Läs mer →

Djurö prästgård
PRÄSTGÅRDSGRUPPEN

Prästgårdsgruppen arbetar för att Djurö prästgård ska behållas i församlingens ägo och användas för församlingens ändamål.

Läs mer →

STÖD DJURÖ BYALAG

Plusgiroblankett

Var med och påverka din närmiljö!

Stöd Djurö Byalag genom att bli medlem: 100 kr per år för enskild medlem eller familj.

Swish nr 123 420 30 22

Skriv ditt namn och e-postadress som meddelande vid betalningen.

Plusgiro 612344-2