Husgruppen

Husgruppen ansvarar för skötsel och vård av föreningshusens mark och byggnader.

Föreningshuset

Husgruppen ansvarar för skötsel och vård av föreningshusens mark och byggnader. På Byalagets initiativ köpte kommunen 2006 in fastigheten Djurö 4:336 som ligger på Högmalmsvägen 1, mitt i byn. Storstugan används av Byalaget och andra föreningar som möteslokal.

Sammankallande: August Boj

STÖD DJURÖ BYALAG

Plusgiroblankett

Var med och påverka din närmiljö!

Stöd Djurö Byalag genom att bli medlem: 100 kr per år för enskild medlem eller familj.

Swish nr 123 420 30 22

Skriv ditt namn och e-postadress som meddelande vid betalningen.

Plusgiro 612344-2