Plangruppen

Plangruppen arbetar med frågor som rör samhällsplanering, till exempel exploatering, strandtillgänglighet och bryggor, gång- och cykelvägar samt andra trafikfrågor och vatten-och avloppsfrågor.

Karta över centrala Djurö

Plangruppen sköter kontakt med kommun och myndigheter i planfrågor och driver samhällsplaneringsfrågor. Plangruppen utarbetade 2017 en plan för bibehållen samhällsservice som utmynnat i ett prospekt med de frågor vi kommer att arbeta med och driva under de kommande fyra åren (mandatperiod 2018-2022). De flesta frågor ryms inom arbetet med en detaljplan för Djurö centrumområde som finns med i kommunens översiktsplan för åren 2010- 2030. Vi önskar även få utgöra remissinstans i planfrågor, vilket stödjer den kontinuerliga dialog med kommunen som Djurö Byalag eftersträvar.

Under våren 2018 planerar vi att fortsätta träffa lokala politiker i den borgerliga alliansen och presentera vårt prospekt. Vi kommer att arrangera ett traditionellt politikermöte med utfrågning söndagen den 26 augusti i Djurö skolas matsal.

Vi bevakar utbyggnaden av Djuröhemmet och ombyggnaden av bostäder i f d Djurhamns Förskola.

Sammankallande: Kent Lindholm

STÖD DJURÖ BYALAG

Plusgiroblankett

Var med och påverka din närmiljö!

Stöd Djurö Byalag genom att bli medlem: 100 kr per år för enskild medlem eller familj.

Swish nr 123 420 30 22

Skriv ditt namn och e-postadress som meddelande vid betalningen.

Plusgiro 612344-2