Plangruppen

Plangruppen arbetar med frågor som rör samhällsplanering, till exempel exploatering, strandtillgänglighet och bryggor, gång- och cykelvägar samt andra trafikfrågor och vatten-och avloppsfrågor.

Karta över centrala Djurö

Plangruppen sköter kontakt med kommun och myndigheter i planfrågor och driver samhällsplaneringsfrågor. Plangruppen utarbetade 2017 en plan för bibehållen samhällsservice som utmynnat i ett prospekt med de frågor vi kommer att arbeta med och driva under de kommande fyra åren (mandatperiod 2018-2022). De flesta frågor ryms inom arbetet med en detaljplan för Djurö centrumområde som finns med i kommunens översiktsplan för åren 2010- 2030. Vi önskar även få utgöra remissinstans i planfrågor, vilket stödjer den kontinuerliga dialog med kommunen som Djurö Byalag eftersträvar.

Under våren 2018 fortsatte vi att träffa lokala politiker för att presentera vårt prospekt. Vi har även arrangerat ett traditionellt politikermöte med utfrågning inför förra valet, söndagen den 26 augusti i Djurö skolas matsal. Vi deltar även i projektet Bygd till Bygd som arrangeras av Länsstyrelsen och syftar till att hitta väsentliga åtgärder/projekt i samverkan för infrastruktur, miljö, lokalt näringsliv mm. I detta projekt deltar även representanter från Värmdö Kommun.

Vi har bevakat utbyggnaden av Djuröhemmet och ombyggnaden av bostäder i f d Djurhamns Förskola.

Sammankallande: Kent Lindholm

STÖD DJURÖ BYALAG

Plusgiroblankett

Var med och påverka din närmiljö!

Stöd Djurö Byalag genom att bli medlem: 100 kr per år för enskild medlem eller familj.

Swish nr 123 420 30 22

Skriv ditt namn och e-postadress som meddelande vid betalningen.

Plusgiro 612344-2