Om Djurö Byalag

Djurö Byalag är en politiskt obunden förening vars ändamål är att bevaka de inom verksamhetsområdet (Djurö-Vindö samt kringliggande mindre öar) boendes intressen.

Djurö Byalags logotyp

Föreningen bildades 1972, till en början som en slags motståndsrörelse mot ett av kommunen planerat stort byggprojekt, men senare med ett vidare perspektiv på samhällsplanering och idag ofta i samarbete med kommunen.

Sammanfattat kan man säga att Byalaget verkar för att bevara bygdens skärgårdskaraktär utan att ge avkall på nödvändiga samhällsfunktioner. Utmärkande för Djurö Byalag är också att förankra sina ståndpunkter hos hela befolkningen, och inte bara sina medlemmar. Praktiskt sker detta genom allmänna stormöten, utställningar mm, där allmänheten har möjlighet att framföra sina synpunkter innan Byalaget uttalar sig i olika frågor. Detta gör att vi har särskilt goda möjligheter att få gehör för våra åsikter hos kommunen eller andra myndigheter. Utöver detta arrangerar Djurö Byalag Midsommar- och Valborgsfirande, som brukar samla flera hundra deltagare varje år.

VÅRA GRUPPER

Karta över Djurö centrum
PLANGRUPPEN

Plangruppen arbetar med frågor som rör samhällsplanering, till exempel exploatering, strandtillgänglighet och bryggor, gång- och cykelvägar samt andra trafikfrågor och vatten-och avloppsfrågor.

Läs mer →

Kanholmsfjärden
NATURGRUPPEN

Naturgruppen arbetar med att bevara sammanhängande grönområden, naturreservatsbildning och information om miljöfrågor.

Läs mer →

Midsommarfirande på Djurö
TRADITIONSGRUPPEN

Traditionsgruppen anordnar midsommarfirande, Valborg samt politikerdebatt.

Läs mer →

Föreningshuset på Djurö
HUSGRUPPEN

Husgruppen ansvarar för skötsel och vård av föreningshusens mark och byggnader.

Läs mer →

Djuröhemmet
SENIORGRUPPEN

Seniorgruppen bedriver volontärverksamhet och IT café.

Läs mer →

Djurö prästgård
KYRKUDDSGRUPPEN

Kyrkuddsgruppen arbetar för att Kyrkudden ska vara tillgänglig för församlingsbor och övriga besökare.

Läs mer →

GRUPPFOTO

Gruppfoto på styrelsen och gruppmedlemmar

STÖD DJURÖ BYALAG

Plusgiroblankett

Var med och påverka din närmiljö!

Stöd Djurö Byalag genom att bli medlem: 100 kr per år för enskild medlem eller familj.

Swish nr 123 420 30 22

Skriv ditt namn och e-postadress som meddelande vid betalningen.

Plusgiro 612344-2