Dokument

Här finns alla aktuella dokument som Djurö Byalag publicerat. Klicka på dokumentnamnet för att öppna dokumentet. Under menyn Våra grupper hittar du dokument publicerade av respektive grupp.

Tillbaka till Plangruppen

Ärenden

└─ Ärendelista 2018-2022.1
└─ Ärendeskrivelse 2021_01 till Värmdö Kommun avseend e kommunens fastigheter
└─ Ärendeskrivelse nr 2018 01 Vägtrafik Djurö
└─ Ärendeskrivelse nr 2019 01 Skolbryggan Djurö 190508
└─ Ärendeskrivelse nr 2021 03 Trafikverkets ÅVS Enkel rapport väg 686 skrivelse med kommentarer
└─ Ärendeskrivelse nr 2022 01 Trafikverkets ÅVS Enkel rapport väg 686 svar 220122
└─ Avslag JO anmälan 220511
└─ Avslag Transportstyrelsen 200423 av ursprungligt yrkande 2018 till Länsstyrelsen
└─ Avslag Transportstyrelsen 200518 av yrkande 2019 till Länsstyrelsen
└─ Brev 160914 Djurö Byalags programförslag för bibehållen samhällsservice på Djurö
└─ Skrivelse till Värmdö Bostäder ang. företagsstöd Björkås 2017
└─ Fråga Kommunfullmäktige i Värmdö Kommun 200304 avs Trafiken Djurö
└─ Inlaga Länsstyrelsen 191029
└─ JO-anmälan-2022-04-24
└─ Länsstyrelsen Beslut Årende 2581-53040-2018 Ang hastighetsbegränsning väg 686
└─ Överklagande av Länsstyrelsens beslut daterat 2020 03 09
└─ Förslag till Översiktsplan för Värmdö Kommun Djurö Byalags remissvar
└─ Svar från Länsstyrelsen ang trafiksäkerhet 190301
└─ Svar till Länsstyrelsen ang trafiksäkerhet 190312
└─ Svar till Länsstyrelsen 2020 02 27
└─ Trafikverkets svar på skrivelse om insatser för trafiksäkerhet på Djurö
└─ Trafikverkets ÅVS Enkel rapport Väg 686 Björkås Djurö Värmdö kommun
└─ Trafikverkets svar skrivelse TRV 2020 29859
└─ Yttrande från Djurö Byalag på Översiktplan Värmdö Kommun 2035
└─ Synpunkter till Trafikverket ang. ny asfalt och målning

VÅRA GRUPPER

Karta över Djurö centrum
PLANGRUPPEN

Plangruppen arbetar med frågor som rör samhällsplanering, till exempel exploatering, strandtillgänglighet och bryggor, gång- och cykelvägar samt andra trafikfrågor och vatten-och avloppsfrågor.

Läs mer →

Kanholmsfjärden
NATURGRUPPEN

Naturgruppen arbetar med att bevara sammanhängande grönområden, naturreservatsbildning och information om miljöfrågor.

Läs mer →

Midsommarfirande på Djurö
TRADITIONSGRUPPEN

Traditionsgruppen anordnar midsommarfirande, Valborg samt politikerdebatt.

Läs mer →

Föreningshuset på Djurö
HUSGRUPPEN

Husgruppen ansvarar för skötsel och vård av föreningshusens mark och byggnader.

Läs mer →

Djuröhemmet
SENIORGRUPPEN

Seniorgruppen bedriver volontärverksamhet och IT café.

Läs mer →

Djurö prästgård
KYRKUDDSGRUPPEN

Kyrkuddsgruppen arbetar för att Kyrkudden ska vara tillgänglig för församlingsbor och övriga besökare.

Läs mer →

STÖD DJURÖ BYALAG

Plusgiroblankett

Var med och påverka din närmiljö!

Stöd Djurö Byalag genom att bli medlem: 100 kr per år för enskild medlem eller familj.

Swish nr 123 420 30 22

Skriv ditt namn och e-postadress som meddelande vid betalningen.

Plusgiro 612344-2