SENASTE NYTT

Informationsbrev juli

Hej!
 
Vi är mitt i sommaren och många har semester eller är lediga från sina åtaganden. Andra har högsäsong, som våra lokala handlare och restauranger där många ungdomar har fått möjlighet att sommarjobba. Här kommer en uppdatering om vad som hänt sedan sist och vad som är på gång. 
 
Skolträdgården
I maj blev staketet runt Djurö skolträdgård så gott som klart med skyddsnät runt om. Det som återstår är två grindar som ska snickras ihop. Från Byalaget har framförallt Göran Ehrsson hjälp till med fräsa jord och bygga staketet. Vi ser fram emot fortsatt samarbete när höstterminen startar. En skylt med ett tack till oss och de lokala företag som bidragit har kommit på plats.
 
Skylt som visar skolträdgårdens sponsorer
 
Hastigheten på Sollenkrokavägen
Ingen har väl undgått att hastighetsbegränsningen mellan Djurö Kyrkväg och Björkås numera är 30 km/tim dygnet runt. Även 30-gränsen 90 meter in på Djurö Kyrkväg, förbi trygghetsboendet och förskolan, har ändrats till 30 km/tim dygnet runt. Det verkar som många, men långt ifrån alla respekterar de nya skyltarna. Vi vill uppmana alla att göra det för att få ned hastigheterna och få en säkrare och bättre trafikmiljö för alla som bor och vistas här. 
Vi hade förhoppningar om att Tekniska nämnden i kommunen och Trafikverket skulle ta beslut om sänkt hastighet på en längre vägsträcka, åtminstone till vårdcentralen, och hela Kyrkvägen. Så blev det inte, men vi ger inte upp utan kommer fortsätt ställa krav på kommunen på ytterligare hastighetsbegränsande och trafiksäkra åtgärder. 
 
Dialogmöte med Värmdömoderaterna
Den 21 maj var vi inbjudna till ett dialogmöte med Värmdömoderaterna i Byskolan i Stavsnäs. 
Eftersom det var få deltagare fick vi god tid på oss att diskutera möjlig utveckling på Djurö. 
Något vi nämnde som vi vill sätta extra fokus på är att på lång sikt (10-20 år) binda ihop Vindö - Djurö - Stavsnäs med en heltäckande gång- och cykelbana. Det skulle bidra till flera positiva saker, bland annat:
 • Minska ”vi och dom”-mentaliteten genom att det blir lättare att träffas över ”bygränserna"
 • Öppna upp för nya företag längs vägen (glasskiosker, hantverk, etc)
 • Göra det möjligt för fler barn att på ett säkrare sätt gå eller cykla till skolan
 • Ge fastboende, fritidsboende och Djurönäsets gäster större möjligheter att på ett säkrare sätt utforska området
 • Möjlighet att jogga / springa en längre sträcka utan att riskera livet. Kanske en årlig löpartävling brygga till brygga (Stavsnäs - Sollenkroka)
Som uppföljning på detta möte bjöd vi in till ett promenadmöte med Moderaterna den 17 juni. Vi träffades på ICAs parkering, visade Kulturhuset och gick en runda förbi marknadsplatsen och skolbryggan, vidare till Dykartomten och tillbaka igen via Kyrkvägen. Flera i gruppen hade sällan eller aldrig varit här ute. Vi fick möjlighet att visa olika platser och följa upp våra synpunkter från dialogmötet och ser fram emot fler möten av det här slaget med de andra politiska partierna i kommunen.
 
Promenadmöte med Värmdömoderaterna
 
Vandring på Skarpö
Den 25 maj hade vi en härlig vårvandring på Skarpö. Vi träffades vid bommen och vandrade till viken vid Notstallsgrunden där vi stannade och lyssnade på Birgitta Furuhagen som berättade om Skarpös historia. En paus med fika, trevliga samtal och fågelskådning i vårsol och med den fina utsikten mot Kanholmsfjärden. Det var en fin vandring med tio deltagare och Janne Forsman som ledare.
 
Vandring på Skarpö
 
Församlingsdialog i Nämdö kyrka
Den 26 maj var det församlingsdialog efter gudstjänst och kyrkofullmäktigemöte i Nämdö kyrka. Dessa dialogmöten sker två gånger per år och församlingsborna har då möjlighet att ställa frågor till och ta del av information från Djurö Möja Nämdö församling. Under de senaste åren har en eventuell sammanslagning med andra församlingar varit på tal. 
Kyrkoherde Veronica Lindgren informerade om en nyligen avslutad utredning om församlingen på uppdrag av styrelsen i Stockholms stift. Utredningen är en beskrivning av nuläget i försam-lingen utifrån de fyra bärkrafterna: pastoral, ekonomisk, organisatorisk och demokratisk bärkraft. Utredningens förslag är att församlingen bibehålls och inte slås ihop med andra församlingar utan fortsätter att samverka med Värmdö och Gustavsberg-Ingarö församling och andra aktörer. De tre församlingarna lägger även fram en gemensam skrivelse om att utöka vår försam¬lings område för att skapa större medlemsunderlag. Innan året är slut klarnar det troligen kring en eventuell sammanslagning. Det var en givande och trevlig dag och båtfärd till Nämdö. 
 
Midsommarfirande
Midsommarfirandet på ängen blev mycket lyckat även i år. Fjolårets nya rutin att löva stången och förbereda torgstånd, ljud och lekar redan på förmiddagen tillämpades även i år. Ett sällskap med utländska gäster boende på Vita Grindarna deltog med stor entusiasm. När vi samlades igen efter lunch gjordes stången klar att resas, Djurö Spelmän började spela och allt fler samlades på ängen. Som vanligt var det ca 300-400 personer i alla åldrar som dansade, lekte, hoppade säck och deltog i den spännande dragkampen där fastboende vann alla klasser.
 
Midsommarfirande vid Djurö ängar
 
Stort tack till alla som kom och firade med oss som hjälpte till under dagen och särskilt tack till:
 • Djurö Spelmän som spelade så fint och ledde lekarna 
 • Erik Peterzen och Annika Jonsson för björkris till stången
 • Elisabet Ahlgren som försåg oss med en gran till ny midsommarstång
 • Familjen Sunne som lånade ut sin äng 
 • Ivanoff Hovercraft som hjälpte till med el till vår ljudanläggning
 • ICA Nära Djurö som sponsrade med lotterivinster, festisar och tablettaskar till barnen
 • Djurö Gardencenter, Munkens Bageri, Vita Grindarna och Vindö Byggvaror som sponsrade med lotterivinster.
  
Pratbänken
Seniorgruppen har med sina volontärer hållit i Pratbänken i kulturhuset på fredagar från kl 13 under våren och fortsätter hela sommaren. Det är bara att komma dit för trevlig samvaro och en kopp kaffe med dopp till självkostnadspris.
 
Samarbeten
Den 3 juni var vi inbjudna av Kulturarv Djurhamn till Klockaruddsholmen (nedanför Djuröbron) med syfte att visa ön som behöver bli mer känd i vårt närområde. Syftet var även att få till samverkan mellan våra föreningar, företag och andra aktörer i vårt närområde. Inbjudna till denna träff var även skolan, församlingen, Djurö-Vindö IF, Ö-teatern, Konst & Kultur, Djurö sjöscoutkår, Djurö båtsällskap och Fyrhuset. Sjövärnsstiftelsen äger och förvaltar Klockaruddsholmen och medlemmar i Sjövärnskåren kan boka och hyra stugor på holmen och nyttja bryggor och bastu mot avgift. Vi fick en presentation av stiftelsens och kårens verksamhet och en rundvandring på ön. Kulturarv presenterade sin verksamhet och bjöd på fika och tilltugg. Det var en trevlig träff och flera bra idéer kom upp om samarbeten. Det första som kom upp var att vi kan sprida information om våra olika evenemang till varandra. 
Under våren har flera från Byalaget och Kulturarv varit med i och repeterat Ö-teaterns uppsättning av ”Rikswasan” som spelades i folkparken på Djurönäset den 30 juni med stor publik och fina recensioner. Ett bra exempel på lokalt samarbete. 
 
Kommande aktiviteter 
I augusti har vi blivit inbjudna att delta på ett möte och en workshop med Djurö skola som handlar om en tryggare skola. Det är säkerhetsenheten i kommunen som tagit initiativet och vi har blivit inbjudna tillsammans med Djurö Vindö IF, församlingen och ICA Djurö. Det känns angeläget inte minst på grund av den skadegörelse som skedde på skolgården, fotbollsplanen och marknadsplatsen i mitten på juni. 
 
Den 24 augusti kl 10-15 deltar vi på Sjösaladagen som anordnas av Djurö-Vindö IF.
 
I september eller oktober planerar vi ett möte i skolans matsal med viltvårdare Mikael Norgren och en skräpplockardag. Det kanske även blir ytterligare en vandring i höst.
 
Vi planerar även att ha ett nytt möte med kommunen och KTH om resultatet av förstudien gällande den maritima forskningsstationen på Djurö. 
 
Vi återkommer med datum när de fastställts.
 
Till sist…
Till sist vill vi bara påminna er som inte betalat medlemsavgiften till Byalaget för 2024 att göra det. De evenemang vi ordnar är i regel gratis men kostar en hel del som inte täcks av det särskilda kulturbidrag vi får från kommunen. Valborgsmässofirandet till exempel kostade i år 4.480 kr för olika tillstånd hos polis och kommun. 
Medlemsavgiften är 100 kronor (per familj på samma adress) och betalas till plusgiro 61 23 44-2 eller med Swish till 123 420 30 22. Det går att använda QR koden här nedan för att underlätta betalning via Swish.
 
Stort tack för att ni stödjer oss!
 
Nu återstår bara att önska alla en fin fortsättning på sommaren!
 
Med vänliga hälsningar
 
Styrelsen
 
QR-kod för betalning av medlemsavgift

Publicerad den 15 Jul 2024

EVENEMANG & MÖTEN

STÖD DJURÖ BYALAG

Plusgiroblankett

Var med och påverka din närmiljö!

Stöd Djurö Byalag genom att bli medlem: 100 kr per år för enskild medlem eller familj.

Swish nr 123 420 30 22

Skriv ditt namn och e-postadress som meddelande vid betalningen.

Plusgiro 612344-2

VÅRA GRUPPER

Karta över Djurö centrum
PLANGRUPPEN

Plangruppen arbetar med frågor som rör samhällsplanering, till exempel exploatering, strandtillgänglighet och bryggor, gång- och cykelvägar samt andra trafikfrågor och vatten-och avloppsfrågor.

Läs mer →

Kanholmsfjärden
NATURGRUPPEN

Naturgruppen arbetar med att bevara sammanhängande grönområden, naturreservatsbildning och information om miljöfrågor.

Läs mer →

Midsommarfirande på Djurö
TRADITIONSGRUPPEN

Traditionsgruppen anordnar midsommarfirande, Valborg samt politikerdebatt.

Läs mer →

Föreningshuset på Djurö
HUSGRUPPEN

Husgruppen ansvarar för skötsel och vård av föreningshusens mark och byggnader.

Läs mer →

Djuröhemmet
SENIORGRUPPEN

Seniorgruppen bedriver volontärverksamhet och IT café.

Läs mer →

Djurö prästgård
KYRKUDDSGRUPPEN

Kyrkuddsgruppen arbetar för att Kyrkudden ska vara tillgänglig för församlingsbor och övriga besökare.

Läs mer →

BILDBANK