SENASTE NYTT

Kallelse till årsmöte i Djurö Byalag söndagen den 24 mars 2024 kl 15.00 i Djurö skolas matsal

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande 
 2. Val av ordförande för årsmötet 
 3. Val av protokollförare 
 4. Godkännande av röstlängd 
 5. Fråga om närvarorätt vid årsmötet 
 6. Val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet 
 7. Val av minst två rösträknare 
 8. Godkännande av dagordning 
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
 10. Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse samt Byalagets balans- och resultaträkningar
 11. Genomgång av revisorernas berättelse 
 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
 13. Beslut med anledning av Byalagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
 15. Beslut om antal styrelseledamöter 
 16. Val av ordförande för styrelsen och styrelseledamöter 
 17. Beslut om antal revisorer och suppleant 
 18. Val revisor/er och suppleant 
 19. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
 20. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 
 21. Fastställande av verksamhetsplan fram till nästa års ordinarie årsmöte 
 22. Presentation av styrelsens budgetförslag 
 23. Fastställande av medlemsavgift för kommande räkenskapsår 2024
 24. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna ärenden
 25. Av medlemmar anmälda motioner och ärenden som skriftligen meddelats styrelsen senast tre veckor före årsmötet
 26. Övrig information
 27. Årsmötets avslutande 

 

Efter den formella delen av årsmötet blir det lite aktuell information om kommande aktiviteter. 

Vi bjuder på fika och frukt!

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga under Dokument/Årsmöte 2024

Varmt välkomna hälsar vi både gamla och nya medlemmar!


Styrelsen 
Djurö Byalag

Publicerad den 22 Feb 2024

Informationsbrev februari

Hej!

Vilken vinter vi haft! Nu är vi nog många som längtar till våren, trots att det fortfarande bara är mitten på februari. Dagarna blir i alla fall längre och ljusare nu.

Efter två år med jubileer (Djuröbron 60 år 2022 och Byalaget 50 år 2023) ser vi fram emot ett mer ”normalt” år. Vi rivstartade året med julgransplundring i skolans matsal på Tjugondag Knut som blev både välbesökt och uppskattad. Det hoppas vi på att göra om nästa år. Tack alla som kom och lekte, dansade och sjöng ut julen med oss och till Djurö spelmän!

Vi har kommit igång så smått och börjat planera årets aktiviteter och möten:

24 mars Årsmöte i skolans matsal kl 15
30 april Valborgsfirande på Vita Grindarna kl 19
21 juni Midsommarfirande på ängen vid företagshuset kl 13

 

Datum är ännu ej fastställda för:

 • Skräpplockardag
 • Arbete med skolträdgården (i samarbete med skolan)
 • Informationsmöte om KTH:s fältstation på Djurö
 • Vårvandring på Skarpö                          
 • Möte med viltvårdare Mikael Norgren                        
 • Julmarknad

Utöver ovanstående kommer vi säkert ordna något mer och även delta vid och bjuda in till andra föreningars evenemang.

 

Övrig information

Seniorgruppen kommer att starta upp IT-caféet i Djurö kulturhus igen, se nedan Denna termin blir det på onsdagar kl 10-12 en gång per månad vid följande datum: 6 mars, 3 april, 8 maj och 5 juni. Kom och få hjälp med din telefon, laptop eller läsplatta. Vi bjuder på fika, välkommen! 

På fredagar varje vecka är det Pratbänk med fika kl 13.00-14.30, även det i Djurö kulturhus. 

I nästa vecka kommer vi att skicka ett mail med medlemsavgift för 2024 och kallelse till årsmöte söndag 24 mars kl 15. Håll utkik efter det i din mailbox och på hemsidan.

Vi är glada att Trattorian på Djurö öppnat igen efter några veckors renovering. Det blev jättefint! I veckan passade vi på att önska den nya ägaren Andrea Privitera lycka till och överlämnade boken ”Bilder från Djurö” (av Lars Åke Bäckdahl och Lars Carpelan) som välkomstgåva från Byalaget. 

Följ med vad som händer i Byalaget och läs våra skrivelser och styrelseprotokoll på hemsidan. Vill du vara med i någon av våra grupper så hör av dig via mail till info@djurobyalag.se

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

 

IT café för seniorer

Publicerad den 18 Feb 2024

Tack till alla som kom till julgransplundringen

Stort tack till alla som kom till julgransplundringen på tjugondag Knut! Vilken succé det blev! Cirka 55 barn och minst lika många vuxna lekte, dansade, sjöng och fikade.

Särskilt tack till Maja Stenram som ledde lekarna och till Djurö spelmän som spelade så fint för oss.

Djurö Spelmän

Byalagets tomtemor och tomtenissar är så glada att ni kom och firade ut julen med oss!

Publicerad den 14 Jan 2024

Informationsbrev december

Hej!

Det är snart jul och dags att summera året som gått. 2023 har varit ett jubileumsår med mycket aktivitet i vår förening, inte minst 50-års firandet som gick av stapeln i augusti.

Här kommer en tillbakablick på det vi gjort under året:

 

Den 25 mars anordnade Naturboden en skräpplockardag tillsammans med naturgruppen. Det var få deltagare, men vi samlade ändå in en hel del skräp och fimpar och gjorde Djurö lite finare.

Årsmötet hölls i skolans matsal den 26 mars med 30 st deltagare. Årsmöteshandlingarna finns att läsa på hemsidan.

Valborgsfirandet på Vita Grindarna 30 april skedde traditionsenligt, men istället för körsång blev det allsång med förtryckta utdelade sångtexter. Det blev både lyckat och uppskattat. Vår kyrkoherde Veronica Lindgren höll ett fint vårtal och avslutade med ”Raketen” två ggr och det höjde stämningen ytterligare. Brasan var lagom stor men svår att få fjutt på då den innehöll mycket färsk och fuktig brasved, men den tog sig till slut.   

Den 25 maj arrangerade naturgruppen ett informationsmöte med forskare från KTH:s fältstation på Djurö i skolans matsal. De berättade om sin maritima verksamhet och deras vision om en marin forskningsstation här. Kommunens näringslivschef Ulla Rådling var med på mötet och berättade att Värmdö kommun inlett ett fördjupat samarbete med KTH och beslutat att göra en förstudie om en forskningsstation nedanför reningsverket i naturreservatet Hamnskogen Eriksberg. Byalaget arbetade med att få till stånd naturreservatet i många år och på mötet förmedlade vi vikten av att säkerställa en bra lösning som inte inkräktar på de naturvärden som finns i naturreservatet. 

Den 28 maj gjorde naturgruppen en utflykt till Skarpö och Notholmarna. 11st Djurö- och Vindöbor deltog på en trevlig vandring och fikastund denna soliga vårdag.

Skarpö

Midsommarfirandet 23 juni blev mycket lyckat, men varmt! Firandet inleddes med en ny rutin att löva stången och förbereda torgstånd och lekar redan på förmiddagen. När vi samlades igen efter lunch gjordes stången klar, samtidigt som Djurö Spelmän började spela. Vi var många (300-400 pers) i alla åldrar som dansade, lekte, hoppade säck och deltog i dragkampen. 

Årets höjdpunkt blev 50-årsjubiléet den 19 augusti. I januari bildade vi en ”jubileumsgrupp” som påbörjade planeringen av firandet. Till gruppen knöts flera som var med när Byalaget bildades 1973: Lars Åke Bäckdahl, Lars Carpelan, Raimo Kanttikoski, Per Kågesson, Marléne Lilja och Pia Österman. Många trevliga minnen och anekdoter kom upp under de 8 planeringsmöten som ägde rum inför jubiléet. 

Efter flera dagars förberedelser slogs dörrarna till skolans matsal upp kl 11 och besökarna välkomnades. Djurö spelmän spelade och sjöng sin finstämda folkmusik för oss. 

Vi hade iordningställt en skärmutställning med historik om hur Byalaget bildades, byggnationen av Björkås och tillkomsten av det kommunala V/A nätet. Byalagets arbete med trafik- och vägfrågor, etablering av nya bostadsområden, PTK/Djurönäset, naturreservatet Hamnskogen Eriksberg, den stoppade försäljningen av prästgården m.m. visades. Utställningen innehöll även arkivmaterial (tidningsurklipp, broschyrer och foton) från olika aktioner och aktiviteter under åren. Även information om våra olika arbetsgruppers arbete, projekt och kommande aktiviteter. 

På ett bord låg gamla nummer av ”Värmdö Tidning” och ”Värmdö Journalen” som många bläddrade i. Bildspel med gamla foton från Djurö och foton från naturreservatet visades varvat med filmen om Byns gård och ”Pensionat Sommarfläkt”.

Vi hade en pysselhörna där barn och vuxna kunde komma med idéer till det visionsträd som fanns på plats. Genom att skriva sin önskning på ett papper i form av ett löv och hänga upp i trädet fick alla som ville komma med förslag med idéer att utveckla. Inte mindre än 52 löv med idéer/förslag hängdes upp i visionsträdet. Dessa har sammanställts i ett dokument som vi ska fortsätta att arbeta med.

Vi fick besök av några av våra kommunpolitiker som bjudits in för att svara på vad de kan göra för oss när det gällde vår önskelista som vi hade sänt till dem tillsammans med inbjudan. 

Vi fick inga direkta löften, men flera svar på vad de och vi kan jobba vidare med t.ex. trafiksäkerhetsfrågor och en informationsskylt.

Tipspromenad och prova på gå-fotboll och bågskytte var uppskattade inslag på/vid konstgräsplanen. 

Vi serverade korv med bröd och fika till självkostnadspris, sålde t-shirts och kassar och delade ut vår nya folder, klistermärken och fusktatueringar med jubileumsloggan och det nappade i fiskdammen!

Cirka 200 personer var på plats under dagen och det blev många trevliga samtal och en härlig stämning. Tack alla som kom och firade med oss!

Den 2 september arrangerade Konst och Kultur Djurö Stavsnäs en vandring på Kyrkudden (med Byalaget som medarrangör). Marléne Lilja guidade oss på en trevlig promenad runt en av de tre delarna av Sjöhistoriska stigen (som även omfattar stigarna på Klockarudden och Hamnskolgen Eriksberg). På Kyrkudden tittade vi även på den fina utsikten och på lusthuset som nu är under renovering. 

Den 28 september arrangerade vår naturgrupp en svampvandring i naturreservatet Hamnskogen Eriksberg med svampkonsulent Inga-Lill Franzén. Efter vandringen samlades vi i Birgittas trädgård för en genomgång av våra svampkorgar. Det var ca 35 deltagare i olika åldrar som var med på vandringen och vi var många som fick lära oss mer om olika svamparter och svampgrupper.

Den 28 oktober arrangerade Kulturarv Djurhamn (med Byalaget som medarrangör) en föreläsning om Östersjön med Anders Mannesten i skolans matsal. Ca 25 personer var på plats, lyssnade och ställde frågor. Ett angeläget ämne för oss som har Östersjön i vår närhet och för att lära om och möta de klimatförändringar som kommer att påverka oss allt mer. 

Den 12 november var vi med och grävde när de första spadtagen togs för att anlägga en skolträdgård vid idrottshallen. Vi tycker att det är ett bra och trevligt initiativ och har erbjudit skolan att hjälpa till praktiskt och försöka hitta lokala företag som kan hjälpa till att sponsra med arbete eller material. Redan nu har PESAB Entreprenad ställt upp med grävmaskin och Vindö Byggvaror kommer att sponsra med material. Vill du hjälpa till? Skicka ett mail till info@djurobyalag.se Förhoppningen är att ett antal lokalboende och föräldrar till elever ställer upp. Nästa steg blir att sätta upp ett staket och planera för odling. 

Planen är att alla klasser i skolan ska få en egen odlingslott och att man ska väva in detta i skolarbetet. 

Den 19 november deltog vi på julmarknaden i Barren på Vindö. En trevlig tradition med många som kom och hälsade på oss, tog med sig vår nya folder och var med i vår tävling.

Den 11 december hade vi ett nytt möte med KTH och Värmdö kommun. Kommunen håller på att avsluta förstudien med att anlägga en brygganläggning för fältstation på fastigheten Djurö 1:86 (där naturreservatet, reningsverket och båtklubben ligger). Man undersöker möjligheten att bygga en brygga, med tillhörande trappa, ramp och angöring och har både tittat på området nedanför reningsverket (där det finns en brygga) och på båtklubbens område. Man tittar även på andra platser där kommunen äger mark. 

Eftersom projekteringen gäller ett kommunalt naturreservat måste dispens för byggnation och strandskydd sökas hos kommunen. På mötet förmedlade vi att vi är positiva till projektet som sådant, men poängterade återigen vikten av att säkerställa en bra lösning som inte inkräktar på de naturvärden som finns i reservatet. När förstudien är klar kommer vi att få ta del av den och när inriktningsbeslutet är klart kommer vi att kalla till ett informationsmöte tillsammans med KTH och kommunen. Det blir troligen framåt vårkanten.

Den 13 december deltog vi på Allmänhetens frågestund i anslutning till kommunfullmäktigemötet (punkt nr 5). Kent Lindholm, vice ordförande och sammankallande i plangruppen, framförde den i förhand inskickade frågan: ”När kommer Värmdö Kommun i samarbete med Trafikverket att vidta de åtgärder som behövs för att komma till rätta med den farliga trafikmiljön på Sollenkrokavägen (väg 686) sträckan Djurö Södra (Busshållplats) fram till bussvändslingan efter Byns Gård?” Samma fråga ställdespå fullmäktigemöte i mars 2020 och nu har snart fyra år gått och inget hänt. 

Svaret vi fick från Magnus Danielsson, 1:e vice ordförande i tekniska nämnden, var att man haft möte med Trafikverkets ledning samma vecka och då tagit upp frågan om ändrad hastighetsbegränsning på Sollenkrokavägen. Kommunen kommer nu att skriva en LTF (lokal trafikföreskrift) för tättbebyggt område som kommer att behandlas på första mötet i Tekniska nämnden i januari. När beslut tagits kommer den att skickas på remiss till trafikförvaltning, Trafikverket, polisen och räddningstjänsten. Det är sedan kommunen som kommer att sätta upp nya skyltar och det svar vi fick på frågan om när det kommer att ske rent praktiskt svarade Danielsson att det kommer att ske under kvartal 1 2024. Det var ett mycket positivt besked. Nu väntar vi med spänning på att det äntligen kommer att ske något med hastighetsbegränsningarna på Sollenkrokavägen!

På samma möte (punkt nr 14) behandlades även den motion som Skärgårdspartiet lagt om gång- och cykelväg längs Sollenkrokavägen. Kommunstyrelsen har tagit upp detta med Trafikverket vid ett flertal tillfällen och inväntar nu svar. På mötet blev det votering och omröstningen utföll så att Skärgårdspartiets motion ansågs besvarad i och med att kommunstyrelsen redan driver frågan med Trafikverket. Fortsättning följer och vi väntar med spänning även här. 

Vi kan rekommendera att se och lyssna på webbsändningen från mötet på kommunens hemsida:

https://www.varmdo.se/kommunochpolitik/insynochdialog/webbsandningavkommunfullmaktige

Utöver ovanstående har Seniorgruppen hållit i IT-caféet för seniorer i kulturhuset en onsdagsförmiddag varje månad. Där har man fått uppskattad hjälp med sin mobil eller läsplatta och vi har bjudit på fika. 

Även Pratbänken har varit en populär träffpunkt i kulturhuset varje fredagseftermiddag. Pratbänken är ett samarbete mellan Seniorcenter Diamanten och volontärer från seniorgruppen som håller i träffarna och ordnar fika m.m. 

Kyrkuddsgruppen har deltagit vid församlingens fullmäktigemöten och församlingsdialoger och följer vad som händer när det gäller en eventuell sammanslagning med annan församling.

 

Ny tradition: Julgransplundring!

Välkomna till julgransplundring för alla åldrar lördagen den 13 januari 2024 kl. 14 i Djurö skolas matsal. Det blir dans kring granen, lekar, sång och musik med Djurö spelmän.

Vi bjuder på fika och delar ut godispåsar till alla barn.

Varmt välkomna!

Tack för i år!

Nu vill vi rikta ett stort tack till er medlemmar och alla andra som stöttat och sponsrat vår verksamhet och deltagit i våra firanden och aktiviteter under 2023!  

 

God Jul och ett Gott Nytt År!

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Djurö Byalag

genom

Karin Österman, ordförande

Publicerad den 18 Dec 2023

Julmarknaden i Barren

Tack till alla som besökte oss på julmarknaden i Barren igår och till Barrens vänner som arrangerade marknaden!
 
I tävlingen gällde det att gissa antalet muttrar i glasburken och 46 personer deltog. En gissade exakt rätt 39 st. Tre till var inte långt ifrån:
 

 1. Jonatan Lundström kom på första plats med 39 st och vinner boken ”Bilder från Djurö” och ett medlemskap för 2023-2024.
 2. Alva Nilsson kom på andra plats med 38 st och vinner en mugg av Eva Skarbäck och ett medlemskap för 2023-2024.
 3. Ulrika Kosuch och Lars Bäckdahl kom båda på tredje plats med 37 st och vinner varsin mugg av Eva Skarbäck och varsitt medlemskap för 2023-2024.

 

STORT GRATTIS och tack för er medverkan!
 
Vinnarna har även meddelats via mail från Byalaget.

Publicerad den 19 Nov 2023

EVENEMANG & MÖTEN

STÖD DJURÖ BYALAG

Plusgiroblankett

Var med och påverka din närmiljö!

Stöd Djurö Byalag genom att bli medlem: 100 kr per år för enskild medlem eller familj.

Swish nr 123 420 30 22

Skriv ditt namn och e-postadress som meddelande vid betalningen.

Plusgiro 612344-2

VÅRA GRUPPER

Karta över Djurö centrum
PLANGRUPPEN

Plangruppen arbetar med frågor som rör samhällsplanering, till exempel exploatering, strandtillgänglighet och bryggor, gång- och cykelvägar samt andra trafikfrågor och vatten-och avloppsfrågor.

Läs mer →

Kanholmsfjärden
NATURGRUPPEN

Naturgruppen arbetar med att bevara sammanhängande grönområden, naturreservatsbildning och information om miljöfrågor.

Läs mer →

Midsommarfirande på Djurö
TRADITIONSGRUPPEN

Traditionsgruppen anordnar midsommarfirande, Valborg samt politikerdebatt.

Läs mer →

Föreningshuset på Djurö
HUSGRUPPEN

Husgruppen ansvarar för skötsel och vård av föreningshusens mark och byggnader.

Läs mer →

Djuröhemmet
SENIORGRUPPEN

Seniorgruppen bedriver volontärverksamhet och IT café.

Läs mer →

Djurö prästgård
KYRKUDDSGRUPPEN

Kyrkuddsgruppen arbetar för att Kyrkudden ska vara tillgänglig för församlingsbor och övriga besökare.

Läs mer →

BILDBANK